joombig banner rotation images

Menu

W tym roku mija 10 rocznica śmierci kpt. Leśniewskiego "Orlika"Mszą świętą i złożeniem kwiatów uczczono przypadającą w tym roku dziesiątą rocznicę śmierci kapitana Konrada Leśniewskiego ps. Orlik. Do końca lipca w Muzeum Regionalnym można oglądać wystawę planszową poświęconą temu zasłużonemu bełchatowianinowi i byłemu żołnierzowi Armii Krajowej.


- Zachowanie pamięci o kapitanie Konradzie Leśniewskim i zasługach innych bohaterów walk o wolność, jest szczególnie ważne dziś, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To dla nas i młodszych pokoleń niedościgniony wzór patriotyzmu i miłości ojczyzny – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Konrad Leśniewski ps. Orlik urodził się  27 stycznia 1928 r. w Gowarczynie powiat Końskie. Po wybuchu wojny w 1939 r. jako członek Orląt – Strzelca, był gońcem w szpitalu polowym. W 1940 r. wyjechał z rodziną do miasta Chełsty koło Żarnowca. Cała jego rodzina działała w konspiracji ZWZ-AK. W lutym 1942r. Konrad złożył przysięgę na ręce dowódcy placówki, sierżanta Jana Nowakowskiego ps. Upiór i przyjął pseudonim „Orlik”. Po aresztowaniu rodziców, w 1943 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez sierżanta Stanisława Karlińskiego „Burza”. Pod koniec 1945 r. ścigany przez UB, wraz z dowódcą osiedlił się na ziemiach zachodnich. W 1946 r. został  aresztowany, skazany i osadzony w więzieniu we Wronkach, skąd uciekł. Po zatrzymaniu w Czechosłowacji, został osadzony w więzieniach we Wrocławiu i Świdnicy. Na wolność wyszedł 7 czerwca 1953 r. W 1961 r. ukkończył technikum, a następnie Politechnikę Śląską. W 1976 r. podjął pracę w KWB Bełchatów, na emeryturę przeszedł 12 lat później.

Konrad Leśniewski został awansowany na stopień kapitana przez Rząd Polski w Londynie. Aktywnie działał w ŚZŻAK i bełchatowskim Strzelcu, z którym to uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych. Zmarł nagle na zawał serca 22 czerwca 2008 roku, został pochowany w Bełchatowie .

Konrad Leśniewski ps. Orlik był Kawalerem orderu Virtuti Militari V kl., uhonorowany został także wieloma medalami i odznaczeniami państwowymi jak i wojskowymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych z okuciem, Krzyż Srebrny Zasługi z Mieczami, Krzyż Srebrny Zasługi z Mieczami VI, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska- 3 okucia, Krzyż Więźniów Politycznych, Krzyż za Wolność i Niepodległość, Medal Wolności i Niepodległości, Krzyż za Wolność i Niepodległość- z mieczami, Order przelania krwi, Order Męczeństwa i Zwycięstwa.

W dziesiątą rocznicę śmierci kapitana Konrada Leśniewskiego ps. Orlik, bełchatowianie wzięli udział w uroczystej mszy świętej, po której złożyli kwiaty na grobie byłego żołnierza Armii Krajowej. Wszyscy, którzy chcą dokładnie poznać historię życia i walki o Polskę tego zasłużonego bełchatowianina, mogą do końca lipca obejrzeć wystawę planszową w Muzeum Regionalnym.

 

AP

  

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020