Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu de minimisBełchatów oferuje przedsiębiorcom nie tylko doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, ale także szereg ulg i zwolnień od podatków. Flagowy jest tutaj program de minimis, jednak z tej formy pomocy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać tylko do końca 2020 roku. Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości.


Jak przekonują władze miasta, system zwolnień od podatku stymuluje rozwój lokalnej gospodarki, ale także w dużej mierze przyczynia się do powstania i utrzymania nowych miejsc pracy. Zgodnie z uchwałą RM (nr XLV/404/14), bełchatowscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch propozycji preferencji.

Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych. Z kolei podatnicy, którzy do końca 2018 roku zwiększą zatrudnienie o co najmniej 15 proc. mają szansę skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2019-2020. Warunkiem jest w tym przypadku poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzonym miejscu pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.


Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała nr XLV/405/14).

Więcej informacji dotyczących zwolnień podatkowych można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 127 i pod numerem tel. 44  733 51 27.

 

AP

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl