Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Ruszył program "Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy"Rozpoczęły się badania pod kątem wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Do programu „Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy” zakwalifikowane zostaną wszystkie dzieci w wieku 3 – 6 lat, u których istnieje podejrzenie nieprawidłowości w postawie i których rodzice wyrażą pisemną zgodę. W sumie będzie to około 2 tysięcy maluchów. Jako pierwsze ocenie specjalistów poddane zostaną te, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego nr 2.


Z danych Instytutu Matki i Dziecka wynika, że nawet 90 proc. dzieci w Polsce ma wady postawy. Rozwijają się one zazwyczaj powoli i stopniowo. Dziecko zwykle nie skarży się na ból, dlatego tak ważną rolę w profilaktyce odgrywa obserwacja – rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na to, jak pociecha chodzi, w jaki sposób stawia stopy, czy się garbi oraz jak ma ustawione barki i łopatki. Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna być widocznych około 5 roku życia. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami są skolioza, nadmierna kifoza piersiowa, koślawość kolan, płaskostopie i nadmierna lordoza lędźwiowa.

Wcześnie wykryte nieprawidłowości postawy można skorygować. Temu właśnie celowi służyć mają rozpoczynające się badania przesiewowe dzieci uczęszczających do wszystkich bełchatowskich przedszkoli. Program „Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy” to jeden ze zwycięskich projektów ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Zadanie prowadzi Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, które na ten cel otrzymało 50 tys. złotych z Urzędu Miasta.

 

Badania realizowane są w ramach budżetu obywatelskiegoJako pierwsze badane są dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Bolka i Lolka na os. Przytorze, badania będą prowadzone do końca 2018 roku. Od września specjaliści przyjrzą się prawidłowości postawy i trzylatków, które dopiero rozpoczną edukację przedszkolną. W każdej placówce specjaliści obecni będą w zależności od potrzeb przez 2-3 dni w tygodniu. W sumie objętych zostanie nimi blisko 2 tysiące najmłodszych bełchatowian.

Badania przesiewowe zostaną przeprowadzone przy użyciu skoliometra, pozwalającego wykryć stopień krzywizny kręgosłupa, oraz podoskopu z komputerową oceną wad chodu, stóp i postawy ciała. Ponadto sprawdzone zostaną także wada i wzrost, które mają istotny wpływ na rozwój dziecka. W zależności od rodzaju wykrytych nieprawidłowości, dzieci kierowane będą na zajęcia korekcyjno-usprawniające lub do specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Do ortopedy trafią przede wszystkim najmłodsi z podejrzeniem skoliozy, pochylenia i rotacji miednicy oraz te ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych o zgłaszające dolegliwości bólowe.

Zajęcia korekcyjne (20) prowadzone będą co najmniej 2 razy w tygodniu w kilkuosobowych grupach, co zapewni ich większą efektywność. Po zakończeniu cyklu, terapeuci przygotują dla każdego dziecka zestaw ćwiczeń domowych oraz przekażą wskazówki i zalecenia do ewentualnego kontynuowania terapii oraz ponownej konsultacji.

Ponadto w ramach programu zorganizowane zostaną wykłady dla rodziców, podczas których dowiedzą się oni m.in.: jak kształtować prawidłowe postawy u swoich dzieci, jak ważna dla ich rozwoju jest aktywność ruchowa. Dodatkowo specjalista rehabilitacji ruchowej omówi zagrożenia i konsekwencje rozpoznanych wad oraz szczegółowo omówi wyniki badań i postawionej diagnozy. Takie spotkania odbędą się w 2 przedszkolach, w których wykrytych zostanie najwięcej wad postawy, oraz jedno w Miejskim Centrum Kultury dla wszystkich zainteresowanych.

 

AP

 

Przebadanych zostanie blisko 2 tys. przedszkolakó

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl