Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Nawet kilka tysięcy dofinansowania na wymianę piecaJeszcze 17 osób może skorzystać z dopłaty do wymiany pieców w ramach PONE, czyli Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Przystąpienie do programu zadeklarowało ponad 170 mieszkańców Bełchatowa, którzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymają do 40 procent dofinansowania, czyli nawet kilka tysięcy złotych.

 

PONE umożliwia likwidację lokalnych źródeł ciepła, tzn. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz zastąpienie ich źródłem o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem może zostać objęte także podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego.


CZYTAJ:Od fachowych informacji po zabawy z nagrodami

Warunkiem, który musi spełnić wnioskodawca, jest wykonanie inwestycji do 30 sierpnia 2018 roku. Po jej zakończeniu należy złożyć w bełchatowskim Urzędzie Miasta komplet poświadczających to dokumentów. Pierwsze wypłaty dofinansowań ruszyły w listopadzie 2017 roku, ale cały czas istnieje możliwość dołączenia do programu. W Bełchatowie chęć skorzystania z możliwości wymiany źródła ciepła z dopłatą z WFOŚiGW zadeklarowało 171 mieszkańców. Część z nich jednak się nie zakwalifikowała, stąd możliwość skorzystania z dotacji przez kolejnych bełchatowian. Jest jeszcze 17 wolnych miejsc.


Aby skorzystać z możliwości, jakie daje Program Ograniczania Niskiej Emisji, należy dopełnić wszystkich formalności. Chodzi tutaj o uzupełnienie wniosku o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła. Potem na jego podstawie zostaje podpisana umowa.

Dofinansowanie wymiany pieców możiwe jest w ramach PONE
Co należy dołączyć do wniosku?


- oświadczenie o wyborze wykonawcy,
- dokumenty księgowe potwierdzające zapłatę po podpisaniu umowy, tj. faktury imienne, potwierdzenie przelewu, wpłaty gotówkowej lub potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą,
- protokół odbioru inwestycji,
- oświadczenie o trwałej likwidacji starego pieca,
- umowę z dostawcą ciepła sieciowego, energii elektrycznej lub gazu (jeśli dotyczy),
- oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu,
- certyfikaty zgodności z normą PN-EN 303-5,
- dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan przed i po zakończeniu inwestycji,
- wymagane decyzje administracyjne (jeśli dotyczy),
- oświadczenie o procentowym wykorzystaniu nieruchomości na działalność gospodarczą (jeśli dotyczy),
- pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli (jeśli dotyczy).


171 bełchatowian otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPrzypomnijmy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wymianę starych pieców grzewczych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach PONE przyznał miastu 1 mln 116 tys. 458 złotych. Jest to stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze Bełchatowa. Łączne koszty wymiany źródeł ciepła będą wynosiły 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys. 511 złotych.

 

AP

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl