joombig banner rotation images

Menu

Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dziekan dekanatu bełchatowskiego ksiądz Zbigniew Zgoda obchodził jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich. Po mszy św., w niedzielę 28 stycznia życzenia kolejnych lat duszpasterskiej posługi złożyła proboszczowi parafii farnej prezydent Mariola Czechowska. Wiele ciepłych słów otrzymał również od swoich parafian, a także przedstawicieli różnych instytucji i organizacji.

 

Ksiądz Zbigniew Zgoda święcenia kapłańskie przyjął 30 stycznia 1983 roku w Łodzi. Większość swojej duszpasterskiej drogi spędził w małej miejscowości Sokolniki-Las. To właśnie w tamtejszej parafii był proboszczem przez piętnaście lat. W czerwcu 2003 trafił do Bełchatowa, gdzie objął parafię Narodzenia NMP oraz został dziekanem dekanatu bełchatowskiego. Swoją posługę w parafii farnej pełni do chwili obecnej.

 

 

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020