Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Niebawem z przestrzeni miejskiej znikną szpecące ją reklamy i banery. Magistrat zaczyna opracowanie projektu tzw. uchwały reklamowej, która określi zasady i warunki umieszczania elementów małej architektury i urządzeń reklamowych a także ogrodzeń na terenie miasta. Na listopadowej sesji radni miejscy jednogłośnie poparli przygotowanie przez prezydent Bełchatowa, Mariolę Czechowską, stosownej uchwały w tej sprawie.

Magistrat chce uporządkować reklamy i banery, jakie pojawią się w przestrzeni miejskiej. W tej chwili brakuje w mieście przepisów regulujących zasady ich umieszczania. Urząd miasta postanowił wykorzystać narzędzie, jakim jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami art. 37a, rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej zapadła decyzja, że prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska, przygotuje taką uchwałę. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Tzw. uchwała reklamowa będzie dotyczyć całego miasta, zawarte w niej będą regulacje dla różnych obszarów miejskich. Będą w niej ściśle określone warunki i termin dostosowania się do nowych zasad, który ma wynosić 12 miesięcy od jej przyjęcia. Dzięki temu miasto ma zostać uporządkowane, a z jego terenu zniknie chaos reklamowy, który zdaniem Elżbiety Rawickiej – Radwańskiej, dyrektora Wydziału Geodezji i Architektury UM, przyczynia się do degradacji przestrzeni miejskiej.

- Te reklamy są zwyczajnie nieładne, często wyblakłe, tablice są różnej wielkości i niejednokrotnie przesłaniają elementy architektoniczne, którymi miasto może się pochwalić. Ponadto dzięki uchwale, którą przygotujemy, urządzenia reklamowe będą bezpieczniejsze niż obecnie, co jet bardzo ważne przy zmieniającym się w Polsce klimacie – przypomnę chociażby ostatnie wichury, podczas których wiele tablic było poprzewracanych, czym stwarzały zagrożenie dla mieszkańców – dodaje dyrektor Rawicka – Radwańska.

Miasto przystępuje do przygotowania uchwały reklamowej od tzw. inwentaryzacji, czyli przygotowania dokumentacji fotograficznej, która będzie stanowiła punkt odniesienia do przygotowania nowych standardów reklamowych w Bełchatowie. Uchwała ma być gotowa w ciągu 12 miesięcy, czyli w grudniu 2018 roku. Po jej uchwaleniu właściciele banerów i tablic reklamowych będą mieli kolejny rok na przystosowanie się do nowych regulacji w tej sprawie. Po upływie tego terminu miasto będzie nakładać kary finansowe za niezastosowanie się do zapisów uchwały. A mogą one być dotkliwe. Ustalono, że ich wysokość będzie uzależniona od wielkości reklamy i czasu, o jaki przekroczono realizację nowych zapisów. Dokładnie będzie to czterdziestokrotność powierzchni reklamowej pomnożona przez stały współczynnik równy 2,50 zł i  ilość dni.

kara = 40 x pole powierzchni x ilość dni x 2,50 zł  

Kiedy projekt uchwały reklamowej będzie gotowy, zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie przedstawiony wojewodzie do weryfikacji.

Warto wspomnieć, że podobne uchwały mają już niektóre miasta, między innymi Warszawa, Łódź i Ciechanów. Wszystko wskazuje na to, że w 2018 roku do ich grona dołączy także Bełchatów.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl