Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Strategia adaptacji do zmian klimatycznych dla Bełchatowa jest już gotowa"Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa" jest już gotowa i została przekazana władzom miasta. Miejski plan adaptacji to lokalna odpowiedź na globalne zmiany klimatu i element dbania o ekologiczne bezpieczeństwo kraju.

 

Bełchatów jest jednym z kilku polskich miast, dla których została opracowana strategia adaptacji do zmian klimatu. Podobne programy przygotowane zostały także dla Tomaszowa Mazowieckiego, Siedlec, Ostrołęki i Nowego Sącza (wszystkie miasta liczą poniżej 100 tys. mieszkańców). Wiceprezydent miasta Ireneusz Owczarek odbierając projekt strategii nie krył zadowolenia ze znajdującej się w niej ocenie Bełchatowa.


- Jestem dumny z tego, że Bełchatów jest wśród pięciu polskich miast, dla których przygotowano strategię, tym bardziej, że jako jedyne miasto przystąpiliśmy do programu w ramach funduszy norweskich. Będziemy chcieli jak najszybciej wnieść uchwałę intencyjną pod obrady Rady Miejskiej, tak aby możliwa była realizacja zadań zapisanych w strategii – dodał wiceprezydent Owczarek.


Bełchatów jest jednym z pięciu miast, dla których przygotowano strategięZ analiz przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wynika, że na warunki życia mieszkańców Bełchatowa największy wpływ ma kilka zjawisk klimatycznych, a konkretnie silne wiatry i burze, intensywne opady deszczu, podtopienia i fale upałów.  Specjaliści zgodnie podkreślają, że jednym z najważniejszych wyzwań, które stają przed samorządami, jest dostosowanie się miast do zmieniających się warunków klimatycznych. Zgodnie z założeniami opracowanej strategii, w Bełchatowie wystarczą niewielkie zmiany, gdyż jest miastem zadbanym i stosunkowo zielonym.


- Nasze propozycje jedynie porządkują podjęte wcześniej przez miasto działania i mają pomóc we wdrożeniu kolejnych rozwiązań, które umożliwią skuteczniejszą adaptację do zmian klimatycznych w Bełchatowie – podkreślała Magdalena Dynakowska z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.


CZYTAJ: Adaptacja Bełchatowa do zmian klimatuWśród zaleceń, które znalazły się w strategii adaptacji do zmian klimatu, jest między innymi propozycja wzmocnienia funkcji zieleni, chociażby przez budowanie większej ilości zielonych ścian i dachów czy ogrodów kieszonkowych na terenach intensywnie zabudowanych. Ponadto eksperci radzą zwiększyć retencyjność rzeki Rakówki i jej dopływów czy zmodernizować sieć kanalizacji deszczowej. Ważną częścią strategii jest także budowa systemu monitorowania klimatu w mieście i jakości powietrza, a także wymiana części floty komunikacji miejskiej na niskoemisyjną. Warto w tym miejscu wspomnieć, że miasto planuje kupno sześciu nowoczesnych autobusów dla MZK.


CZYTAJ: Miasto kupi 6 autobusów dla MZK [FILM]Miasto prowadzi szereg działań, które wychodzą naprzeciw adaptacji do zmian klimatu. Całkowite pokrycie Bełchatowa planami zagospodarowania przestrzennego jest unikatowe w skali kraju, dzięki niemu możliwa jest pełna kontrola planowanych w mieście inwestycji. Dodatkowo władze miasta kładą duży nacisk na zagospodarowanie terenów zielonych, w szczególności doliny Rakówki. Nie bez znaczenia dla poprawy komfortu życia mieszkańców jest też bezpłatna komunikacja miejska, która pozwala obniżyć skoncentrowanie zanieczyszczeń w mieście. To zresztą część konsekwentnie realizowanego w Bełchatowie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.


Plany reagowania na zmiany klimatyczne zostały opracowane w ramach projektu Climcities („CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”), który jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 (85 procent) i budżetu państwa (15 procent).

AP 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl