Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

19 mln 600 tys. złotych - taką dotację m.in. na budowę zamniętych komór fermentacyjnych (ZKF) może dostać Wod-Kan z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek miejskiej spółki jest na liście podstawowej projektów przewidzianych do dofinansowania. Przygotowany przez Wod-Kan ,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2017-2019” zakłada także modernizację magistrali wodociągowej i remont głównego kolektora sanitarnego. Inwestycje łącznie kosztować mają blisko 31 mln zł.

 

Zamknięte Komory Fermentacyjne, zdaniem prezesa spółki Wod-Kan, Piotra Kopka, mają znaczenie priorytetowe dla Bełchatowa i wszystkich mieszkańców. - Takie rozwiązanie może znakomicie ograniczyć, a w niedalekiej przyszłości całkowicie wyeliminować problem odoru w mieście. Wszystkie nasze działania mają jeden cel - aby komfort mieszkańców był jak największy - mówi Piotr Kopek. Planom Wod-Kan poświęcona była konferencja prasowa, jaka odbyła się w urzędzie miasta.

 

Jak podkreśla prezes Wod-Kan, Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, dokłada wszelkich starań, aby problem odoru w mieście został jak najszybciej rozwiązany. Rezygnacja z dotychczasowej hermetyzacji i otwartych basenów filtracyjnych i zastąpienie ich zamkniętymi komorami fermentacyjnymi z pewnością ten proces przyspieszy. ZKF-y będą dodatkowo wyposażone w instalację odzysku biogazu, który po przemianie na energię elektryczną i cieplną zostanie wykorzystania na potrzeby oczyszczalni. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można zmniejszyć zakup energii elektrycznej  nawet o 20 procent, co z kolei pozwoli znacznie ograniczyć wydatki. Władze spółki liczą, że w ciągi kilkunastu lat, dzięki takim oszczędnościom zwróci się całkowity koszt inwestycji.

 

Budowa zamkniętych komór fermentacyjnych najprawdopodobniej rozpocznie się w przyszłym roku, wszystko zależy od terminu podpisania umowy na dofinansowanie z NFOŚiGW, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Aby nie opóźniać przesięwzięcia, Wod-Kan jest gotowy do podpisania tzw. preumowy, aby jak najszybciej rozpocząć niezbędne prace, w tym przede wszystkim ogłoszenie przetargów, a te spółka planuje jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia. To z kolei pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą na początku 2018 roku. Budowa komór planowana jest na 18 miesięcy. Oznacza to, że nowe rozwiązanie technologiczne, które z pewnością poprawi jakość powietrza w mieście, zacznie działać w roku 2019.


„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2017-2019” to nie tylko budowa zamkniętych komór fermentacyjnych - przewiduje on  także realizację wielu innych zadań.

 

Jednym z nich będzie planowana na przyszły rok modernizacja 2,5 kilometrów głównej magistrali wodociągowej miasta od stacji uzdatniania wody na Myszakach do ulicy Sienkiewicza i od hali odżelazaczy do ganic działki oczyszczalni ścieków. Kolejną inwestycją będzie remont głównego kolektora sanitarnego Bełchatowa. Jak zapewnia prezes spółki, nie będą to prace symboliczne, tylko obejmą odcinek około 3 km - od ul. W. Pileckiego (dawna 9 Maja) do oczyszczalni ścieków na ul. Piotrkowskiej. Obie modernizacje będą wykonywane metodą bezwykopową. Oznacza to, że podczas prac nie powinno być żadnych utrudnień, w tym również komunikacyjnych, dla mieszkańców. Wod-Kan ma doświadczenie w tego typu pracach. Przypomnijmy, że tą nowoczesną technologią spółka wykonywała w tym roku  modernizację kilkudziesięcioletniej sieci kanalizacyjnej na os. Okrzei.

 


W ramach dofinansowania z NFOŚiGW spółka Wod-Kan planuje także wybudować kamnalizację w czterech bełchatowskich ulicach: Groszkowskiego, Kolejowej, Mokrej i Jasińskiego.


Wniosek spółki Wod-Kan opiewa na kwotę blisko 31 milionów zł, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej deklaruje dofinansowanie w wysokości ponad 19 mln 600 tys. złotych. 

AP

fot./ Wod-Kan

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl