Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Na jutrzejszej sesji radni miejscy zajmą się między innymi zasadami udzielana dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dotacje będą udzialane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

 

W lipcu miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Mowa tu o kwocie 1 mln 116 tys. 458 złotych. Pozyskane środki będą wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 31 sierpnia. Warto wspomnieć, że jest to stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze miasta. Przystąpienie do programu w Bełchatowie zadeklarowało 171 osób. Łączny koszt wymiany źródeł ciepła będą wynosiły 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys. 511 złotych.


Z początkiem września wszystkie osoby, które zadeklarowały przystąpienie do wymiany pieców w ramach PONE będą informowane o terminie podpisania umowy. Aby otrzymać dofinansowanie należy dopełnić wszystkich formalności, czyli uzupełnić wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła. Potem na jego podstawie będzie podpisana umowa z miastem.


Dofinansowanie z WFOŚiGW będzie wynosić do 40 procent kosztów. Jeden wnioskowadwca może liczyć na dotację w wysokości do kilku tysięcy złotych.  Dopłatę otrzymają wszyscy mieszkańcy, którzy zdeklarowali chęć udziału w programie do 24. marca 2017 r. Osoby, które taką deklarację złożyły po tym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy wnioskodawca zrezygnuje lub nie otrzyma dotacji z 

powodu niedopełnienia formalności, ewentualnie jeśli przyznane miastu środki nie zostaną w pełni wykorzystane, wówczas z dotacji będzie mogła korzystać pierwsza osoba z listy.


Zgodnie z regulaminem, aby otrzymać dofinansowanie, wnioskodawca musi zakończyć inwestycję do 31. sierpnia 2018 roku i złożyć w Urzędzie Miasta komplet dokumentów to poświadczających.

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
- oświadczenie o wyborze wykonawcy,
- dokumenty księgowe potwierdzające zapłatę po podpisaniu umowy, tj. faktury imienne, potwierdzenie przelewu, wpłaty gotówkowej lub potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą,
- protokół odbioru inwestycji, - oświadczenie o trwałej likwidacji starego pieca,


 - umowę z dostawcą ciepła sieciowego, energii elektrycznej lub gazu (jeśli dotyczy),
- oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu,
- certyfikaty zgodności z normą PN-EN 303-5,
- dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan przed i po zakończeniu inwestycji,
- wymagane decyzje administracyjne (jeśli dotyczy),
- oświadczenie o procentowym wykorzystaniu nieruchomości na działalność gospodarczą (jeśli dotyczy),
- pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli (jeśli dotyczy).


Programu Ograniczania Niskiej Emisji umożliwia likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem może zostać objęte także podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego.

AP
 

 
 
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl