Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów znalazł się w czołówce wśród jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, gdyż jako jedna z nielicznych gmin posiada opracowany i pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022. Teraz magistrat ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Uwagi zbierane będą do 22 lutego.

Komitet Rewitalizacji ma stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Bełchatowa w zakresie rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Zbierania uwag w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

  2. Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Bełchatowa, które odbędzie się 7 lutego w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów w godzinach 16:00 – 18:00.

  3. Zbierania uwag ustnych, w trybie ciągłym do 22.02.2017r do godziny 15:30, w Wydziale Rozwoju Miasta pok. 215 Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów.

 

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji bez w/w elementów oraz złożone po godzinie 15:30 w dniu 22.02.2017 roku nie będą rozpatrywane.

 

Pisząc o rewitalizacji warto wspomnieć, że bełchatowski GPR został wpisany jako drugi (po Łodzi) opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, podczas gdy zdecydowana większość programów rewitalizacji opracowana jest w ramach procedury uproszczonej tzw. wytycznych. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Berłchatowa posiada wszystkie elementy wskazane w Ustawie o rewitalizacji, w tym listę 13 projektów podstawowych i 9 uzupełniających.

 

Recepty na rewitalizację śródmieścia (link)

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl