Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Przypominamy, że 15 września upływa termin płatności:

 

- III raty podatku od nieruchomości rolnego, leśnego i płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,

- II raty podatku od środków transportowych.

 

Wpłat podatków prosimy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Bełchatowa w Banku Ochrony Środowiska S.A. Nr 23 1540 1245 2096 4804 1937 0001.

 

 

15 września upływa także termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za miesiące lipiec i sierpień 2013 r.  Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposobu zbiórki śmieci. Bełchatowianie, którzy zdecydowali się segregować śmieci zapłacą 7 zł miesięcznie od osoby. W przypadku zbiórki nieselektywnej opłata wynosi 12 zł miesięcznie od osoby. Miasto przejęło także obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Tu kwota opłaty zależy od wielkości pojemnika i częstotliwości jego opróżniania.

 

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery kont, które mieszkańcy otrzymali.

 

 

Wszystkie wyżej wymienione opłaty można również uiścić w kasie Urzędu Miasta.

 

 

Zamieściła: AD-A

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl