joombig banner rotation images

Menu

W terminie do dnia 31.08.2013 r. można składać do bełchatowskiego Urzędu Miasta wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór wniosku można


Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379
z późn. zm.)


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 044 / 733-51-29

 

Autor: MB

Zamieściła: AD-A

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020