joombig banner rotation images

Menu

Kapituła Mundurowa im. gen. Janusza Głuchowskiego odznaczyła prezydenta Marka Chrzanowskiego Kryształową Buławą.


Kapituła Mundurowa im. gen. Janusza Głuchowskiego odznaczyła Marka Chrzanowskiego, Prezydenta Miasta Bełchatowa Kryształową Buławą i prawem noszenia tytułu na rok 2013 Hetmana Powiatu Bełchatowskiego. To cenne wyróżnienie zostało przyznane za szczególny wkład Prezydenta w integrowanie społeczeństwa regionu bełchatowskiego i wspieranie organizacji pozarządowych. „Prezydent Marek Chrzanowski od lat wpiera organizacje pozarządowe takie jak RSSK, Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Sztab Ratownictwa – to dlatego Kapituła uznała, że zasadne jest, aby w tym roku odznaczenie trafiło na ręce włodarza miasta” – mówi brygadier Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józef Wodziński, współzałożyciel Kapituły Mundurowej.

To nie pierwsze odznaczenie przyznane przez Kapitułę. W ubiegłym roku Prezydent otrzymał symboliczną Szablę Generała Głuchowskiego – odznakę przeznaczoną dla zasłużonych mieszkańców powiatu, którzy propagują wartości patriotyczne i kultywują tradycję oręża i kawalerii polskiej.

Szabla i Buława są wręczane przez Kapitułę od 2001 roku. Wśród wyróżnień jest jeszcze Rogatywka ppor. Zawilskiego. Tą ostatnią Prezydent Marek Chrzanowski został uhonorowany w 2005 roku.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020