joombig banner rotation images

Menu

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w formie pokrywania kosztów obiadów dla dzieci uczących się.

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w formie pokrywania kosztów obiadów dla dzieci w szkole, przedszkolu oraz żłobku w okresie od 2 września do 31 grudnia 2013 roku. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2 lub pod numerem telefonu 44 635 28 92.

 

Autor: AK

Zamieścił: TK

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020