joombig banner rotation images

Menu

W granicach administracyjnych miasta Bełchatowa będą prowadzone prace udrażniające koryto rzeki Rakówki.

 

W granicach administracyjnych miasta Bełchatowa będą prowadzone prace udrażniające koryto rzeki Rakówki. Roboty – na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z Terenowym Inspektoratem w Piotrkowie Trybunalskim zostaną wykonane do końca bieżącego roku. Prace będą polegać na wykoszeniu skarp, usunięciu roślinności z dna rzeki poprzez hakowanie, przycięciu krzaków oraz usunięciu zatorów i śmieci. Zaplanowane udrożnienie koryta rzeki przyczyni się do lepszego przepływu wody i będzie zapobiegać podtopieniom.

 

 

 

Autor, zamieściła:AK

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020