Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu
Muzeum Regionalne w Bełchatowie, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
Gułag. Struktury, kadry, więźniowie
(Гулаг. Структуры, кадры, заключенные)
Bełchatów 2-3 grudnia 2015 r., Muzeum Regionalne, ul. Rodziny Hellwigów 11
 
Konferencja stanowi kontynuację tematyczną sesji dotyczących więzień i obozów sowieckich zorganizowanych w latach 2011-2012 w Łodzi. Jej celem jest przedstawienie najnowszych badań historyków nad wszelkimi aspektami związanymi z funkcjonowaniem Gułagu, jego strukturą oraz losami więźniów. Drugi dzień konferencji będzie poświęcony losom Polaków i żołnierzy Armii Krajowej skazanych i wywiezionych na „nieludzką ziemię”. Każdy kto jest zainteresowany historią i chciałby uczestniczyć w tym wydarzeniu może to zrobić, wystarczy zarezerowować sobie czas wolny i przyjść do Muzeum Regionalnego, wstęp jest wolny, tylko liczba miejsc ograniczona.
 
Program konferencji
 
2 grudnia
10.00-10.30 – rozpoczęcie konferencji
10.30-12.00
1. Dr Arunas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy) Obozy jenieckie II wojny światowej oraz obozy Gułagu w okolicach Szylokarczmy (Litwa)
w latach 1939-1955
2. Dr Meelis Saueauk (Estoński Instytut Pamięci Historycznej) Droga do Gułagu: strach
irzeczywistośćw Estoniiw latach 1944-1945
3. Dr Ainars Bambals (Łotewskie Archiwum Państwowe) Represjonowani mieszkańcy Łotwy w obozach Gułagu
12.00.12.30 przerwa
12.30-14.00
4. Prof. Аleksander Repiniecki(Powołżańska Akademia Społeczno-Humanistyczna) Karna polityka wGułagu(namateriałachBiezymjanłaga)
5. Dr hab. Alieksiej Zacharczenko (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny – Filia
w Samarze) Gułag wrejonie Powołża: struktura, produkcja, więźniowie(1937-1946)
6. Prof. Wadim Zolotariew (Uniwersytet w Charkowie) Podobóz NKWD (Budowa NKWD 211) w rejonieWinnicyw latach 1938-1940
14.00-15.00 przerwa
15.00-16.30
7. Dr Anatolij Dulow (Witebski Uniwersytet Państwowy) Losy Białorusina w XX wieku: Gułag we wspomnieniach N.F. Pławińskiego
8. Prof. Jurij Szapował(Ukraińska Akademia Nauk) Ksiądz WłodzimierzHutorjański: loswięźniaGułagu
9. Prof. Olga Sołdatowa(Wojskowa Akademia Nauk w Samarze) Urodzić się w Polsce – żyć w ZSRR – umrzeć w Gułagu
16.30-17.00 – dyskusja i podsumowanie

3 grudnia
9.00-9.30 – rozpoczęcie konferencji
9.30-11.00
1. Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk) Gułag i deportacje na wschód. Pierwszy etap sowietyzacji Polski w latach 1944 – 1945
2. Dr Dariusz Węgrzyn(Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach)Młodszy brat Gułagu. Cywile z Europy Środkowo-Wschodniej w systemie obozowym GUPWI NKWD/MWD ZSRR w latach 1944-1953. Próba pokazania różnic i podobieństw wobec Gułagu
3. Dr Dariusz Rogut (UJK – Filia w Piotrkowie Tryb.) Skazani za wolność. Internowani żołnierze Armii Krajowej w Gułagu
11.00-11.30 przerwa
11.30-12.30
4. Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (UniwersytetWrocławski) Polki w radzieckich więzieniach i obozach w latach 1944-1956
5. Paulina Misiewicz(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)Bunty w Norylsku w relacjach polskich więźniów
12.30-15.00 przerwa
15.00-16.30
6. Dr hab. Tomasz Balbus (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)Od „Wisia” do „Włodka” (studium przypadku konformizmu partyzanta, łagiernika, weterana wileńskiej AK)
7. Anna Dzienkiewicz (Polska Akademia Nauk) Teatr w Workucie we wspomnieniach Michała Bauera - żołnierza AK, więźnia Gułagu w latach 1944-1946
8.Ilona Lewandowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)Choroba i śmierć
w obozowych wspomnieniach Marii Herman (1951-1956)
16.30-17.30 – dyskusja i podsumowanie
 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl