Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu
W dniach od 18 do 22 listopada br. na zaproszenie burmistrza Alcobaçy, przedstawiciele Miasta Bełchatowa z prezydentem na czele, gościli w tym pięknym portugalskim mieście. Celem wizyty był udział w XVII Międzynarodowej Wystawie Słodyczy i Likierów Klasztornych, która każdego roku organizowana jest w tym największym klasztorze Cystersów w Portugalii.
Tegoroczny festiwal był wyjątkowy z racji jubileuszu 25. lecia wpisania klasztoru Santa Maria de Alcobaça na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było multimedialne przedstawienie „Światło Miłości ALÇOBACA”. Na elewacji klasztoru tysiące zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości mogło podziwiać największą mapową projekcję video stworzoną specjalnie na tę okoliczność. Tematem przewodnim przedstawienia była historia klasztoru wpisana w dzieje Portugalii.
Na zakończenie wizyty zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami władz miasta Alcobaça odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi. Podczas spotkania dyskutowano o możliwości realizacji wspólnych projektów umożliwiających wymianę uzdolnionej młodzieży pomiędzy naszymi miastami. Już w przyszłym roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej do Bełchatowa przyjadą  młodzi muzycy z naszego partnerskiego miasta, którzy wezmą udział w kolejnej edycji Letnich Koncertów ze Stypendystami.
 
 
 
Słów kilka o portugalskim mieście...
 
Alcobaça to miejscowość leżąca na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, w zachodniej części Portugalii, w dystrykcie Leiria, o powierzchni 417,05 km². Liczba mieszkańców jest zbliżona do Bełchatowa i wynosi 55 269. Nazwa miasta wywodzi się z połączenia dwóch rzek: Alcoa i Baça. Rozwój miasta, przeszłość i obecna historia są związane z kulturalnym dziedzictwem Mnichów z Zakonu Cystersów oraz Klasztorem Najświętszej Maryi, który jest największym Kościołem w Portugalii wpisanym w roku 1989 na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego  i Przyrodniczego UNESCO.
Historia powstania Klasztoru Najświętszej Maryi sięga XII wieku n.e. Wówczas, Afonso Henriques, pierwszy portugalski król, stojąc naprzeciw Maurom pod Santarem przyrzekł, że jeśli Bóg pomoże mu zwyciężyć, on w podziękowaniu wybuduje wielki klasztor. I tak rzeczywiście się stało. Monar-cha, po zwycięskiej bitwie osobiście położył kamień węgielny w 1148 roku. Zaś opiekę i zarządzanie klasztorem powierzył w 1153 roku Bernardowi z Clairvaux, cysterskiemu opatowi, który silnie promował wyprawy krzyżowe. Duchowny wkrótce zmarł, a opiekę nad klasztorem prze-jęli mnisi. Budynek był przez wieki rozbudowywany, stąd w architekturze widoczne są elementy charaktery-styczne dla gotyku i baroku. Do najważniejszych części należą: Kościół, Sala Grobowców, Kaplica Świętego Bernarda, Zakrystia, Sala Mnichów, Sala Królów, Kuchnia, Dormitorium i Refektarz, w którym Mnisi zasiadali do posiłków.
Z klasztorem związana jest też historia niezwykłej miłości, która połączyła w XIV wieku księcia Dom Pedra z dwórką jego żony Konstancji, Ines de Castro, pochodzącej z potężnej kastylijskiej rodziny. Król Alfons IV nie mógł zaakceptować tego związku i zesłał ukochaną syna do klasztoru w Coimbrze. Jednak, po śmierci żony Dom Pedra, Ines wróciła na dwór. Król nie chcąc dopuścić by jego dziedzic pochodził z kastylijskiego rodu myślał poważnie o wyeliminowaniu kochanki syna na zawsze. Pod naciskiem arystokratów, wydał nawet na nią wyrok śmierci, jednak szybko wycofał swoją zgodę. Jednak Ci, biorąc sprawy w swoje ręce, odnaleźli i zabili ją w Coimbrze, w miejscu znanym obecnie jako Quinta da Lagrimas (Dom Łez). Książę nie potrafił pogodzić się ze śmiercią ukochanej. Dwa lata później, kiedy przejął tron po ojcu, odnalazł morderców i wyrwał im serca. Następnie nakazał wydobyć zwłoki Ines de Castro, ubrać je w królewskie szaty i posadzić obok niego na tronie. Dworzanie zaś, na znak szacunku, byli zmuszeni do całowania jej rozkładającej się dłoni. Ostatecznie spoczęła w klasztorze w Alcobaça obok Dom Pedra, który zażądał, aby ich groby stykały się w taki sposób, by w Dniu Sądu Ostatecznego, zmartwychwstając, zobaczyli najpierw siebie. Na grobach kochanków widnieje napis: „Ate o Fim do Mundo” („Do końca świata”). Ich niezwykła historia stała się inspiracją dla wielu pokoleń pisarzy i poetów.
 
W Alcobaçie znajduje się także kilka muzeów, m.in. Muzeum Wina, utworzone w roku 1968 z ogromną ilością różnorodnych win, port – funkcjonujący do XVI wieku, a także wiele plaż, których złoty piasek zachęca do wypoczynku całymi rodzinami. W pobliżu miasta znajduje się także park o powierzchni ponad 39 tysiecy hektarów i ośrodek odnowy biologicznej z wodami, których terapeutyczne dobrodziejstwo było znane już w czasach rzymskich.
Alcobaça stanowi obecnie centrum ceramiki i porcelany. Rynek otoczony jest wieloma egzotycznymi sklepami, a niektóre fabryki są dostępne dla zwiedzających.
           
Historia kontaktów Bełchatowa i Alcobaçy
 
 
Kontakty z Alcobaçą zostały nawiązane za pośrednictwem francuskiego miasta partnerskiego Bełchatowa — Aubergenville, które współpracuje na zasadach partnerstwa z Alcobaçą. Coroczne spotkania przedstawicieli Bełchatowa i Alcobaçy podczas Dni Aubergenville sprzyjały wymianie doświadczeń i zacieśnianiu więzi pomiędzy miastami.
W listopadzie 2008 roku przedstawiciele władz samorządowych Bełchatowa gościli w Alcobaçie, uczestnicząc w odbywającej się tam wówczas Wystawie Likierów i Słodyczy Klasztornych. Podczas wizyty bełchatowianie zwiedzili również miasto i jego okolice, poznając specyfikę tego miejsca.
22 czerwca 2009 roku podczas pobytu gości z Alcobaçy podczas  XXX Dni Bełchatowa, odbyło się spotkanie przedstawicieli Bełchatowa, Alcobaçy i Aubergenville. Wręczono wówczas Prezydentowi Alcobaçy – panu Jose Gonçalvesowi Sapinho list deklarujący chęć nawiązania współpracy partnerskiej.
W dniach 19-23 sierpnia 2009 roku delegacja z Bełchatowa odwiedziła portugalskie miasto Alcobaça. Była to niezwykle ważna wizyta z punktu widzenia obu miast, bowiem jej rezultatem było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Bełchatowem, a Alcobaçą. Uroczystość ta odbyła się 20 sierpnia 2009 roku w klasztorze Mosteiro de Alcobaça w obecności przedstawicieli władz pozostałych miast partnerskich Alcobaçy, m.in. francuskiego Aubergenville, które współpracuje także z Bełchatowem. Obecny był również Sekretarz Ambasady RP w Portugalii — Marcin Zatyka.
Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl