joombig banner rotation images

Menu

Jeszcze w tym roku wykonawca planuje rozpocząć roboty drogowe w ramach inwestycji związanej z przebudową ulicy Zamoście. Obecnie na placu budowy  prowadzone są prace związane z wycinką drzew. Wkrótce firma odpowiedzialna za realizację zadania - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z/s w Mińsku Mazowieckim rozpocznie roboty instalacyjne. Będą one polegać m.in. na budowie wpustów ulicznych do odwodnienia ulicy i na regulacji studni.Przypomnijmy. Inwestycja będzie obejmować odcinek o łącznej długości około 1060m, od nasypu PKP do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. W zakres zadania będą wchodzić roboty drogowe - przebudowana zostanie nawierzchnia ulicy wraz ze zjazdami do posesji. Wzdłuż drogi – od strony północnej zostanie wybudowany chodnik dla pieszych. Z kolei po południowej stronie przebudowywanego odcinka jezdni, powstanie droga rowerowa. Ponadto, w ramach zadania planowana jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego.

Ulica Zamoście jest drogą powiatową, która dzięki przebudowie zyska standard drogi miejskiej. Na podstawie porozumienia – to Miasto zarządza takimi drogami w swoich granicach administracyjnych. Realizacja inwestycji opiera się o współpracę i wspólne finansowanie z portfeli obu samorządów.

Planowany koszt inwestycji to 2 819 025,46 zł. Termin zakończenia wszystkich prac przewidziany jest na połowę października 2014 roku.

 

Autor: AK

Zamieścił: TK

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020