joombig banner rotation images

Menu

Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego to kolejna trwająca inwestycja drogowa w naszym Mieście. Prace związane z budową drogi są mocno zaawansowane i zbliżają się ku końcowi. Prawie na całym odcinku będzie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowo-brukowej. Drogowcy muszą jeszcze dokończyć brakujące fragmenty podbudowy oraz nawierzchni w rejonie skrzyżowań ulicy Św. Alberta Chmielowskiego: z ulicą Czyżewskiego oraz z ulicą Wspólną.


Wykonawcę – firmę LEAR SJ czekają jeszcze prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej. Po zakończeniu inwestycji znacznie poprawi się komfort jazdy kierowców, zwłaszcza pracowników firm, znajdujących się przy ulicy Św. Alberta Chmielowskiego. Wzrośnie także bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.

Jak mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa rozbudowywana ulica Św. Alberta Chmielowskiego będzie łącznikiem między ulicą Czyżewskiego oraz skrzyżowaniem ulic Wspólnej i Olsztyńskiej, co usprawni ruch samochodowy w tej części Miasta oraz przyczyni się do powstania nowoczesnego układu komunikacyjnego.

Planowane zakończenie robót przewidziane jest na połowę grudnia tego roku. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,2 mln złotych.

 

Autor: AK

Zamieścił: TK

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020