joombig banner rotation images

Menu

W Miejskim Centrum Kultury trwają warsztaty teatralne z cyklu "Lato w teatrze". Bierze w nich udział kilkanaście osób, które podzielone są na kilka grup - aktorską, muzyczną, dziennikarsko - promocyjną, scenograficzną i dokumentacyjno - łącznikową. Uczestnicy, pod opieką profesjonalnych artystów i instruktorów od podszewki poznają pracę sceniczną oraz przygotowują autorski spektakl teatralny. Tematem przedstawienia będzie Bełchatów i wakacyjne odkrycia. Efekt pracy młodych aktorów zostanie zaprezentowany mieszkańcom Bełchatowa dwukrotnie, w dniach 25 i 26 sierpnia br.

 

 

Autor: TK

Zamieścił: TK

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020