Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Przyjdź 13 maja 2014r. do Urzędu Miasta Bełchatowa, załóż profil zaufany (jest to bezpłatny odpowiednik e-podpisu)
i dowiedz się w jaki sposób można załatwić sprawę przez internet


W związku z tym, że - zorganizowane w 2012 roku - dni otwarte profilu zaufanego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, jak i instytucji, Prezydent Miasta Bełchatowa po raz kolejny zachęca mieszkańców do korzystania z profilu zaufanego oraz załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Podczas dnia otwartego w dniu 13.05.2014r w godzinach 8.00-19.00, osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje z zakresu „realizacji procedury administracyjnej drogą elektroniczną”, w tym.: założyć konto na platformie ePUAP, złożyć wniosek o Profil Zaufany, wyszukać procedury na platformie ePUAP, wypełnić wniosek, podpisać wniosek profilem zaufanym i certyfikatem kwalifikowanym, wysłać wniosek do urzędu, odebrać odpowiedź przesłaną z urzędu. Ważne jest również fakt, iż pracownik Urzędu Skarbowego, będzie na miejscu potwierdzał Profil Zaufany (na co dzień punkt potwierdzający profil zaufany, znajduje się w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie, przy ul. Piłsudskiego 18
i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 69).


„Zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości założenia profilu zaufanego. Ułatwi to, teraz i w przyszłości, swobodne komunikowanie się mieszkańców i przedsiębiorców
z urzędem, jak i samymi instytucjami administracji publicznej między sobą,
z wykorzystaniem platformy ePUAP”– podkreśla Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa.

Już teraz mieszkańcy Bełchatowa drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP mogą zrealizować m. in.:

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
2. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
3. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
5. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
6. Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
7. Decyzja na zajęcie pasa drogowego
8. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
9. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Dodatkową atrakcją podczas dnia otwartego, będzie akcja znakowania rowerów przez bełchatowską policję. Znakowanie rowerów odbędzie się w godzinach 11:00 – 18:00.


Organizatorami „Dnia otwartego Profilu Zaufanego w Urzędzie Miasta” są: Prezydent Miasta Bełchatowa i Urząd Skarbowy w Bełchatowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl