Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Przyjęta przez radnych strategia adaptacji do zmian klimatu zakłada m.in. rozbudowywanie infrastruktury zielonej Strategia adaptacji do zmian klimatycznych, porozumienie między miastem a gminą w sprawie aktualizacji granic naszej aglomeracji oraz nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – to tematy, którymi między innymi zajmowali się radni podczas XIX sesji Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli i Centrum Usług Środowiskowych, którego jednym z partnerów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Bezpieczne i sprawne funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie także wysoka jakość życia mieszkańców, wymaga zdaniem specjalistów uwzględnienia w dalekich planach rozwojowych nieuniknionych zmian klimatycznych. Mowa tu m.in. o falach upałów i chłodów, suszach, intensywnych opadach, zagrożeniach powodziowych oraz silnych wiatrach i burzach. Przyjęta przez radnych Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030 dotyczy głównie sektorów uznanych za najbardziej wrażliwe dla wspomnianych zmian. Chodzi głównie o zdrowie publiczne, gospodarka ściekowa, różnorodność biologiczna oraz transport. Działania adaptacyjne Bełchatowa mają polegać na informowaniu o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi, edukację o właściwych zachowaniach w przypadku zjawisk ekstremalnych, inwestycje środowiskowe (czyli np. rozbudowę zielonej infrastruktury) oraz odpowiedzialne planowanie przestrzeni miejskiej. Monitoring powodziowy i klimatyczny, a do tego likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła, rozbudowa ścieżek rowerowych oraz floty niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej to tylko niektóre z zadań, które będą realizowane w ramach strategii klimatycznej Bełchatowa.
 

 

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej rajcy przyjęli także uchwałę dotyczącą porozumienia między miastem a gminą, które zaktualizuje obszar i granice bełchatowskiej aglomeracji. Zawarcie porozumienia jest konieczne w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Obecnie w skład aglomeracji bełchatowskiej wchodzą miasto Bełchatów i gmina Bełchatów (obejmująca Ludwików, Nowy Świat, Domiechowice, Emilin i Dobrzelów). Mając na uwadze fakt, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie ustawy z 2001 r. o Prawie wodnym tracą ważność 31 grudnia 2020 roku, konieczna jest aktualizacja obszaru i granice naszej aglomeracji.

 

Jednym z puntów obrad ostatniej sesji było uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rajcy przyjęli także zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2023. Ponadto ustalone zostały zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowych nauczycieli oraz wyrazili zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie w ramach Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego. Ten ostatni projekt zakłada współpracę kilku podmiotów, m.in. bełchatowskiej Przystani i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Belchatowie: Miejscy rajcy o CUŚ i wsparciu dla nauczycieli

 

AP 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl