Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

  Co roku z różnych form edukacji ekologicznej korzysta ok. 1,5 tys. uczniów i przedszkolaków22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który ma podnosić społeczną świadomość na temat roli, jaką odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Co roku na przełomie marca i kwietnia spółka Wod.-Kan. prowadzi akcję edukacyjną w bełchatowskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Warsztaty odbyły się m.in. w Przedszkolu Samorządowym nr 9.

 


Od kilku lat na terenie Bełchatowa realizowany jest autorski program spółki Wod.-Kan. „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”. Składa się on z czterech bloków tematycznych, które są skierowane do najmłodszych mieszkańców Bełchatowa. Co roku w projekcie uczestniczy około 5 tys. uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. W myśl zasady „zabawa uczy”, pracownicy spółki tłumaczą małym bełchatowianom jakie procesy zachodzą w środowisku i jakie są ich skutki. Dzieci mogą poznać specyfikę i złożoność technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Dzięki takim działaniom najmłodsi uczą się, jak dbać o środowisko w codziennym życiu.

 


W ramach obchodów Dni Wody, w miejskich placówkach dydaktycznych prowadzone są specjalne warsztaty, podczas których pracownicy akredytowanego laboratorium wyjaśniają jak korzystać z zasobów wodnych, jak oczyszczane są brudne ścieki do postaci czystej wody wprowadzanej do rzek oraz skąd się bierze woda w kranie i jakiej jest czystości. Wszystko to ubrane jest w atrakcyjną dla najmłodszych formę zabawy, doświadczeń i konkursów.

 


Obok zajęć w szkołach i przedszkolach, spółka przygotowała dwie ścieżki dydaktyczne. Dzieci mają możliwość zwiedzenia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz ujęcia wody „Myszaki”, co jest doskonałą okazją do pokazania całego procesu uzdatniania wody oraz wyjaśnienia jej obiegu: począwszy od ujęcia, poprzez rurociągi aż do domów.

 


Warto w tym miejscu nadmienić, że woda w Bełchatowie jest bardzo dobrej jakości. Jest ona ujmowana jest z poziomu wodonośnego kredy górnej o głębokości otworów od 100 do 150 metrów, co oznacza to, że bełchatowska woda głębinowa jest bogata w składniki mineralne. Dodatkowo jest ona uzdatniania w osiemnastu odżelaziaczach. Po procesie odżelaziania wodę gromadzi się w dwóch zbiornikach wyrównawczych skąd poprzez pompy jest tłoczona do sieci miejskiej.

 


Z myślą o najmłodszych wydane zostały także dwa komiksy, których bohaterowie, Adam i Ewa, zabierają dzieci w podróż opowiadając „Skąd się bierze woda w kranie?” oraz jak „Zamieniamy ścieki w czystą wodę”. Co roku z różnych form edukacji ekologicznej we wszystkich blokach tematycznych korzysta ok. 1,5 tys. uczniów i przedszkolaków. Patronat honorowy nad projektem „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” objęła Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 


Przypomnijmy, że Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku 22 marca i ma na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Zaledwie 3% procent wody na ziemi, stanowią zasoby wody słodkiej z czego tylko 1% to woda pitna. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. W celu naświetlenia tego problemu Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowy Dzień Wody podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio De Janeiro.

 


Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, w 2018 roku brzmi ono „Leaving no one behind” (w wolnym tłumaczeniu – „Dostęp do wody dla wszystkich”). Wiąże się ono z tym, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Tylko powrót do rozwiązań opartych na naturalnych mechanizmach funkcjonowania przyrody, ponowne zalesianie przetrzebionych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych stwarza szanse przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.


AP/Wod.-Kan.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl