Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Park nad rzeką Rakówką

 

W Bełchatowie znajduje się 6 zagospodarowanych parków miejskich oraz 6 skwerów zieleni miejskiej, które są świetną alternatywą na spędzanie wolnych chwil. Dodatkowo ciąg skwerów wzdłuż rzeki Rakówki, pełni funkcję komunikacyjną dla pieszych oraz rowerzystów łącząc osiedla Binków, Słoneczne, Edwardów, Okrzei oraz Budowlanych z centrum miasta.

 

PARKI

 

1. Zabytkowy park przy ul. Hellwiga oraz park nad rzeką Rakówką

 


Tereny zieleni przy rzece Rakówce były pierwszą inwestycją związaną z zagospodarowaniem doliny rzeki. Park podworski łącznie z terenem przylegającym do rzeki objęty jest ochroną konserwatorską i zajmuje powierzchnię 2,83 ha. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 286 decyzją KL.IV-53403/83 z dnia31.08.1983 r. Pod względem rzeźby terenu jest to obszar płaski o wyraźnym spadku w kierunku rzeki. W części północnej parku znajduje się zagłębienie będące pozostałością po dawnym stawie parkowym. 

 

Pod względem przyrodniczym park stanowi duże bogactwo starodrzewia z najliczniej występującymi: klonami pospolitymi, lipami drobnolistnymi, topolą białą, czarną i osiką, robieniem, kasztanowcami, grabami i wiązami. Zabytkowy park wraz z przyległymi terenami zieleni w dolinie rzeki od ul. Mielczarskiego do ul. 9 Maja na wysokości osiedla Budowlanych oraz budynków „Odry” i „Estakady” zagospodarowywany był z przerwami w okresie lat 1996-2006.


W parku znajdziemy m.in. ścieżkę geologiczną, zegar słoneczny, place zabaw, altany i staw z licznym ptactwem wodnym. Idąc „Rajską Aleją” możemy w cieniu jabłoni zapoznać się z wyrytymi na kamiennych tablicach nazwiskami honorowych obywateli Bełchatowa. Amatorzy relaksu na świeżym powietrzu mają do dyspozycji siłownię zewnętrzną oraz tężnię solankową.

 

W parku znajduje się dworek z pierwszej połowy XVIII wieku, w którym mieści się obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Obok zabytkowej budowli jest też grób rodowy tragicznie zmarłego małżeństwa Hellwigów, niegdyś właścicieli dworu. Zostali oni pochowani tam, gdzie kiedyś stała parkowa altanka zwana "świątynią dumania", czyli miejsce spotkań kochanków. Każdego roku 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej władze miasta oraz mieszkańcy składają na grobie znicze oraz kwiaty w czasie obchodów Święta Wojska Polskiego.

 

2. Park na Placu Wolności

 

 

Park usytuowany jest pomiędzy ulicami Lecha i Marii Kaczyńskich, Piłsudskiego, Wolność i Czyżewskiego, zajmuje powierzchnię 1 ha. Aktualnie trwa rewitalizacja Placu Wolności. Prace zakończą się w grudniu 2018 r.

Więcej informacji w zakładce REWITALIZACJA

 

3. Park 1000 - lecia

 

Park 1000-lecia

 

Park przy ul. Lipowej w Bełchatowie o powierzchni ok. 1,7 ha składa się z dwóch części: parkowej i leśnej. Zaliczany jest do najstarszych w mieście. Występuje tu wiele wartościowych gatunków, takich jak klony pospolite i jawory, buki pospolite, jesiony pensylwańskie, lipy szerokolistne i drobnolistne. Wśród najliczniej występujących spotykamy robinie akacjowe, czeremchy amerykańskie, topole i osiki.

 

Na terenie parku znajdował się cmentarz żydowski zdewastowany podczas wojny przez hitlerowców, którzy wykorzystywali macewy do regulowania koryta rzeki Widawki, naprawy mostów i brukowania deptaków. W 1992 roku postawiono obelisk upamiętniający historię. Od tego miejsca rozchodzą się aleje parku, które przypominają promienie słońca lub ramiona gwiazdy.

 

4. Park im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego

 

Park im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego

 

Park na osiedlu Dolnośląskim o powierzchni ponad 9 ha utworzono w latach 1997 - 2005. W parku znajduje się m. in. zbiornik wodny z kaskadą na górce widokowej, miasteczko ruchu drogowego, place zabaw, boiska do tenisa, koszykówki, siatkówki i kometki. Przy parku usytuowane są Miejskie Korty Tenisowe oraz Lodowisko Miejskie.

 

5. Park im. prof. Juliana Samujłły

 

Park im. Juliana Samujłły

 

Park na osiedlu Binków zajmuje powierzchnię 5,5 ha. Jego pełne zagospodarowanie zrealizowano w roku 2002.

Rośnie w nim kilkaset drzew i kilka tysięcy krzewów. Alejki z kostki brukowej i kruszyw naturalnych prowadzą m.in. do fontanny z kołem młyńskim, do placu na ognisko i do altany. Ten element małej architektury został wyposażony w słup pokryty farbą tablicową, gdzie najmłodsi bywalcy mogą dać upust swojej twórczej ekspresji. Dla spacerowiczów przygotowano również ścieżkę zdrowia, a dla ich pupili – specjalną toaletę.

 

6. Park przy ul. Częstochowskiej

 

Park w Grocholicach przy ul. Częstochowskiej

 

Park w dzielnicy Grocholice zajmuje powierzchnię ponad 1ha. Rosną tu cenne okazy sadzone jeszcze przed II wojną światową: klony, brzozy, graby, buki i lipy. W roku 2000 przeprowadzono modernizację terenu parku, w wyniku czego powstały: ciągi piesze z kruszywa naturalnego i place z kostki brukowej, altana parkowa i ławki. Część parku położona jest na wzniesieniu, co dodaje uroku temu terenowi

 

SKWERY I OGRODY MIEJSKIE

 

1. Jabłoniowy Sad

 

Jabłoniowy Sad

 

Jabłoniowy Sad to ogród położony przy ul. Okrzei i oddany do użytku w czerwcu 2018 roku. Nasadzono w nim ponad 2 tysiące roślin zgodnie z XX – wiecznymi zasadami tworzenia ogrodów użytecznych. W sadzie rosną jabłonie domowe dziesięciu odmian, m.in.: Kosztela, Grochówka i Antonówka zwykła. Nasadzono też siedem gatunków krzewów owocowych takich jak: porzeczki, pigwy i agrest, a przy drewnianych pergolach krzewy winorośli. W sadzie znajdują się unikatowe budki lęgowe i domki dla owadów. Oprócz alejek parkowych jest też ścieżka zdrowia. Całość wyposażono w małą architekturę, a wszystkie te elementy zdobi symbol jabłka. Cały teren jest oświetlony i objęty monitoringiem.

 

2. Tereny doliny rzeki Rakówki

 

Dolina rzeki Rakówki

 

W ramach projektu „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” zrewitalizowano tereny leżące w dolinie rzeki Rakówki - głównego korytarza ekologicznego miasta. Prace polegały na renowacji zieleni, uregulowaniu terenu, nasadzeniach drzew i krzewów z eliminacją gatunków inwazyjnych oraz wyposażeniu przestrzeni w niezbędną infrastrukturę. Mieszkańcy miasta mogą cieszyć się zadbanymi alejkami  i skwerkami wzdłuż rzeki Rakówki.

 

3. Skwer im. Jana Pawła II

 

skwer im. Jana Pawła II

 

Skwer ma powierzchnię 0,7 ha i położony jest u zbiegu ulicy Edwardów z aleją Wyszyńskiego. Posadzono tu Dąb Papieski i zamontowano kamienną księgę upamiętniającą pontyfikat Jana Pawła II. Naprzeciwko stoi popiersie papieża przekazane przez węgierskich artystów z partnerskiego Csongrádu. Na skwerze znajduje się 6 ławek oraz alejki o nawierzchni żwirowo-glinkowej łączonej z kostką granitową.

 

4. Tereny zieleni na osiedlu Przytorze

 

Tereny zieleni na osiedlu Przytorze

 

Razem z obiektami sportowymi przy ul. Paderewskiego zajmują powierzchnię ponad 3 ha. Usytuowane są przy ul. Słowackiego, Energetyków i Paderewskiego. Na zagospodarowanym obszarze znajdują się alejki spacerowe z płyt chodnikowych i kostki brukowej, skwer przy ul. Słowackiego i Paderewskiego, boiska do tenisa ziemnego, siatkówki, piłki ręcznej i kometki oraz zrealizowany w roku 2006 skatepark. 

 

5. Tereny zieleni w rejonach ul. Goetla i Czaplinieckiej

 

Tereny zielone o powierzchni 1,3ha. Utworzone w 2003r. obszary powiększyły miejskie zasoby powierzchni biologicznie czynnej. Na zagospodarowanym obszarze są trawniki, nasadzenia roślinne w ilości 1500 sztuk krzewów liściastych.
 

6. Zieleniec przy ul. Witosa
 

Zieleniec przy ul. Witosa

 

Teren został uporządkowany i na nowo zagospodarowany w roku 2017. Zostały wykarczowane samosiewy, po czym nasadzono 14 nowych drzew (klonów pospolitych i śliw) oraz ponad 600 krzewów (593 liściastych i 33 iglastych), a misy wokół nich zostały wyłożone korą. Wybudowano także alejki glinkowo – żwirowe, przy których ustawiono sześć ławek parkowych. Na skwerze znajduje się ponadto sześć tablic o tematyce ekologicznej. Teren zyskał też nowe oświetlenie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl