Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Podczas listopadowej sesji radni rozmawiali m.in. o gospodarowaniu odpadami

 Rada Miejska przyjęła nowe stawki za odbiór śmieci. Wymusiła to znowelizowana ustawa, która m.in. narzuca obowiązek segregacji i większe koszty związane z odbiorem odpadów.  

 

W Bełchatowie, podobnie jak w wielu innych miastach, w 2020 roku zmienią się opłaty za odbiór śmieci. Ostatecznie od 1 stycznia mieszkańcy będą płacić 19 zł od osoby na miesiąc. To znacznie mniej niż pierwotnie proponowały firmy oferujące te usługi. Różnica między pierwszym a ostatnim przetargiem, który udało się miastu rozstrzygnąć, wyniosła ponad 1,8 mln zł. - Gdybyśmy przyjęli pierwszą ofertę, mieszkańcy musieliby płacić miesięcznie 22 zł. Ostatecznie udało się tę stawkę obniżyć o 3 zł – mówi wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.

 

Do tej pory wiele miast dopłacało do systemu gospodarowania odpadami, dzięki temu mieszkańcy płacili mniej. - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku narzuca jednak, że koszty, jakie miasto poniesie z tytułu odbioru śmieci, muszą się zbilansować z opłatami wnoszonymi przez firmy, instytucje i mieszkańców. Dlatego sporo samorządów zmuszonych jest podnieść opłaty – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.

 

Zmiany stawek dotyczą także opłat za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nowością jest także zwolnienie właścicieli domków jednorodzinnych kompostujących bioodpady z części opłat za gospodarowanie odpadami.

 

Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią na unijne dyrektywy dotyczące choćby ochrony środowiska. Stąd też m.in. jednoznacznie wprowadza ona obowiązek selektywnej zbiórki wszystkich odpadów. Co to oznacza w praktyce? Każdy mieszkaniec ma swoje śmieci segregować. Jeśli właściciel nieruchomości (i zamieszkałej, i niezamieszkałej) nie będzie tego robił, albo będzie to robić niewłaściwie może mu zostać naliczona tzw. opłata podwyższona. Czy odpady faktycznie są odpowiednio segregowane, będzie sprawdzać firma zajmująca się ich odbieraniem.

 

Zmiany w wysokościach stawek nie oznaczają, że trzeba wypełnić nową deklarację. Mieszkańcy otrzymają po prostu zawiadomienie o obowiązującej ich opłacie.

 

AD-A

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl