Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów skutecznie walczy ze smogiem Zły stan powietrza w Polsce najczęściej kojarzy się południem kraju, jednak problem smogu dotyczy wielu polskich miast. Bełchatów do nich nie należy, miasto podejmuje bowiem szereg działań, by ograniczać niską emisję – główną przyczynę smogu.


Smog to słowo odmieniane przez każdy przypadek w okresie od listopada do lutego. To właśnie zimą ludzie zaczynają palić w domowych piecach wszystkim co jest pod ręką. Do tego dochodzi jeszcze przemysł, spaliny pojazdów silnikowych i powietrze zaczyna być widoczne. Do atmosfery trafiają i unoszą się szkodliwe dla ludzi i zwierząt mieszanki pyłów (PM2.5 i PM10), spalin (SO2, NO2) i dwutlenku węgla (CO2). To właśnie emisja zanieczyszczeń z transportu i przydomowych pieców na skutek nieefektywnego spalania paliw złej jakości oraz odpadów jest główną przyczyną smogu, który ma szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.


Sytuacja w Bełchatowie nie jest tak dramatyczna jak na Śląsku czy w Małopolsce, jednak władze miasta są świadome zagrożenia. Aby nie dopuścić do niebezpiecznego stężenia zanieczyszczeń, miasto podejmuje wiele działań, aby poziom niskiej emisji został ograniczony do minimum.


Głównym źródłem smogu jest spalanie w domowych kotłach paliw stałych takich jak węgiel oraz odpadów. Aby temu zapobiec miasto od dawna prowadzi przemyślaną politykę antysmogową. Jednymi z jej ważniejszych elementów są z pewnością pokrycie większej części Bełchatowa siecią Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i uruchomienie dopłat do wymiany pieców.


CZYTAJ:Miasto podpisuje umowy na wymianę pieców
Bełchatów przystąpiło do PONE
Przystąpienie do programu wymiany pieców i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i innych proekologicznych źródeł ciepła w ramach PONE (Programu Ograniczania Niskiej Emisji) zadeklarowało 171 mieszkańców Bełchatowa. Dofinansowanie takiej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będzie wynosić do 40 procent poniesionych kosztów, jeden wnioskodawca może liczyć na dotację w wysokości do kilku tysięcy złotych.

 

Przypomnijmy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach PONE przyznał miastu 1 mln 116 tys. 458 złotych. Jest to stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze Bełchatowa. Łączny koszt wymiany źródeł ciepła będą wynosiły 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys. 511 złotych.


Warto w tym miejscu nadmienić, że 25 października Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę antysmogową dla całego województwa. Uchwała ta ma wejść w życie od wiosny przyszłego roku, a dokładniej od 1 maja. Zostanie zabronione używanie takich paliw jak węgiel brunatny, muły węglowe, miał węglowy. Każdy kocioł grzewczy zainstalowany po 1 maja będzie musiał spełniać ogólnoeuropejskie normy efektywności


Wpływ na zanieczyszczenie powietrze obok palenia w domowych piecach paliwami niskiej jakości, ma także z pewnością transport. Bełchatów jest miastem z jednym z najwyższych w kraju wskaźnikiem liczby aut przypadających na jednego mieszkańca i wynosi on 1,3. Aby zmniejszyć ilość spalin dostających się do atmosfery w lipcu 2015 prezydent Mariola Czechowska podjęła decyzję, że komunikacja miejska będzie darmowa.


Komunikacja miejska w Bełchatowie jest darmowa od 2015 roku- Bezpłatna komunikacja okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcieliśmy pomóc naszym mieszkańcom, szczególnie osobom starszym i uczniom, którzy często korzystają z emzetek, co oznacza konkretne oszczędności w domowym budżecie. Z drugiej strony to możliwość ograniczenia ruchu na ulicach i działania proekologiczne. Bełchatów nie należy do miast, które mają problemy ze smogiem, co nie znaczy, że nie prowadzimy gospodarki sprzyjającej ochronie czystości powietrza – tłumaczy prezydent Czechowska.


Statystyki z ostatnich lat pokazują, że coraz więcej osób jeździ komunikacją miejską. W tym roku do listopada spółka MZK przewiozła 1 mln 459 tys. pasażerów, co świadczy o tym, że darmowe przejazdy to dobre rozwiązanie dla miasta i dla mieszkańców.


Mówiąc o komunikacji miejskiej, jako coraz bardziej popularnym środku transportu w mieście, warto przypomnieć, że władze miasta nieustannie dążą do jego ulepszenia. Miejski projekt przewiduje zakup sześciu niskoemisyjnych autobusów, w tym trzech elektrycznych, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do przewozu pasażerów w Bełchatowie. Nowe autobusy elektryczne miałyby przede wszystkim obsługiwać linię nr 2, która jest najdłuższa, pozostałe trzy – trafią na inne linie.

 

Bełchatów może otrzymać prawie 4 mln 200 tys. złotych dofinansowania na kupno sześciu niskoemisyjnych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. W ramach wniosku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 miasto ubiega się o kwotę 7,5 mln zł. i wiele wskazuje na to, że do końca roku taka kwota zostanie przyznana.


CZYTAJ:Miasto kupi 6 autobusów dla MZK [FILM]


Oprócz wszystkich wymienionych powyżej działań, w Bełchatowie walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza odbywa się jeszcze w wielu innych obszarach. Systematycznie budynki komunalne i te użyteczności publicznej są modernizowane i docieplane, oświetlenie uliczne wymieniane jest na nowoczesne i energooszczędne typu LED, poza tym powstają nowe skwery i zieleńce. Wpływ na jakość powietrza będzie miała także z pewnością opracowana dla Bełchatowa strategia adaptacji do zmian klimatu.

CZYTAJ:Strategia klimatyczna jest już gotowa
 

Wszystkie działania prowadzone przez miasto w ramach polityki antysmogowej mają jeden cel.


- Wszystko, co jest związane z programem antysmogowym jest nam bardzo bliskie i dokładamy wszelkich starań, by powietrze w Bełchatowie było czyste, głównie z myślą o naszych mieszkańcach – wyjaśnia Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 

AP

 

Bełchatów prowadzi odpowiedzialną politykę antysmogową

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl