Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Przyjęta przez radnych strategia adaptacji do zmian klimatu zakłada m.in. rozbudowywanie infrastruktury zielonej Strategia adaptacji do zmian klimatycznych, porozumienie między miastem a gminą w sprawie aktualizacji granic naszej aglomeracji oraz nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – to tematy, którymi między innymi zajmowali się radni podczas XIX sesji Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli i Centrum Usług Środowiskowych, którego jednym z partnerów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Bezpieczne i sprawne funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie także wysoka jakość życia mieszkańców, wymaga zdaniem specjalistów uwzględnienia w dalekich planach rozwojowych nieuniknionych zmian klimatycznych. Mowa tu m.in. o falach upałów i chłodów, suszach, intensywnych opadach, zagrożeniach powodziowych oraz silnych wiatrach i burzach. Przyjęta przez radnych Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030 dotyczy głównie sektorów uznanych za najbardziej wrażliwe dla wspomnianych zmian. Chodzi głównie o zdrowie publiczne, gospodarka ściekowa, różnorodność biologiczna oraz transport. Działania adaptacyjne Bełchatowa mają polegać na informowaniu o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi, edukację o właściwych zachowaniach w przypadku zjawisk ekstremalnych, inwestycje środowiskowe (czyli np. rozbudowę zielonej infrastruktury) oraz odpowiedzialne planowanie przestrzeni miejskiej. Monitoring powodziowy i klimatyczny, a do tego likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła, rozbudowa ścieżek rowerowych oraz floty niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej to tylko niektóre z zadań, które będą realizowane w ramach strategii klimatycznej Bełchatowa.
 

 

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej rajcy przyjęli także uchwałę dotyczącą porozumienia między miastem a gminą, które zaktualizuje obszar i granice bełchatowskiej aglomeracji. Zawarcie porozumienia jest konieczne w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Obecnie w skład aglomeracji bełchatowskiej wchodzą miasto Bełchatów i gmina Bełchatów (obejmująca Ludwików, Nowy Świat, Domiechowice, Emilin i Dobrzelów). Mając na uwadze fakt, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie ustawy z 2001 r. o Prawie wodnym tracą ważność 31 grudnia 2020 roku, konieczna jest aktualizacja obszaru i granice naszej aglomeracji.

 

Jednym z puntów obrad ostatniej sesji było uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rajcy przyjęli także zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2023. Ponadto ustalone zostały zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowych nauczycieli oraz wyrazili zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie w ramach Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego. Ten ostatni projekt zakłada współpracę kilku podmiotów, m.in. bełchatowskiej Przystani i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Belchatowie: Miejscy rajcy o CUŚ i wsparciu dla nauczycieli

 

AP 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl