Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

rewitalizacja-belchatow-mapaMiasto Bełchatów przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. To dokument polskim samorządom niezbędny, choćby do tego by w nowej perspektywie unijnej sięgnąć po pieniądze na projekty z szeroko pojętej infrastruktury społecznej. GPR bowiem, to o wiele więcej niż nowy chodnik, ulica czy plac zabaw...

 

Rewitalizacja znaczy co?

Czym jest rewitalizacja? Bardzo często, zupełnie błędnie kojarzona jest tylko i wyłącznie z projektami z zakresu upiększania, przebudowy czy architektonicznej modernizacji budynku czy fragmentu miasta… Błędnie, bo rewitalizacja stanowi kompleksowy proces działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki w celu ożywienia problematycznych obszarów miasta.

 

- Wyrażam głęboką nadzieję, że prace nad GPR stworzą szansę do wspólnej refleksji nad tym, co w Bełchatowie – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilne do zrealizowania. Nadrzędnym celem tworzonego dokumentu jest to, byśmy rewitalizacji nie „zamknęli” tylko i wyłącznie w projektach infrastrukturalnych. Niech nasza wspólna, wielopłaszczyznowa refleksja o rozwoju miasta związana będzie z budowaniem spójnej, lokalnej tożsamości. Nie ma co ukrywać, że podobnie jak w innych miastach i u nas mamy do czynienia z trudnymi, kłopotliwymi zjawiskami i sytuacjami. Mam nadzieję, że wkraczając w nowy etap budowania i wzajemnej odpowiedzialności uda nam się fragment Bełchatowa nie tylko upiększyć, ale przede wszystkim – zgodnie ze znaczeniem terminu „rewitalizacji” – przywrócić do życia – podkreśla Alicja Paprocka, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Rewitalizacja ma więc ambitniejsze zadanie niżeli upiększenie fragmentu miejskiej przestrzeni, jej celem jest społecznie, ekonomicznie i architektoniczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru zdegradowanego.


Zdegradowany? Znaczy jaki i gdzie?

Poprzez „zdegradowany” definiuje się obszar – w naszym przypadku miasta - znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk ekonomicznych i społecznych (szczególnie: bezrobocia, ubóstwa, czy przestępczości) i tych ze sfery gospodarczej, środowiskowej lub technicznej. Wyznaczenie tego ternu w naszym mieście było celem szczegółowych prac prowadzonych przez urzędników Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego UM przez kilka ostatnich miesięcy. Obszar zdegradowany miasta Bełchatowa widoczny jest na mapie, to ten zielony obszar. - To spory kawałek miasta, obejmujący całe centrum oraz część osiedla Wolność. Śródmieście Bełchatowa, to obszar obsługujący ruch administracyjny, finansowy i turystyczny, będące miejscem  o charakterze ponadlokalnym. To „wizytówka”, dlatego obszar ten należy uznać za priorytetowy przy projekcji działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych – wyjaśnia Jakub Berłowski. Koncentracja działań rewitalizacyjnych w centrum przyniesie trwałe wartości dla rozwoju całego Bełchatowa, choć to oczywiście wymaga czasu i wysiłków wielu interesariuszy.


Interesariusz? Znaczy kto?
Rewitalizacja to proces „z ludźmi i dla ludzi”, dlatego w jego przebieg ma zostać włączona jak najszersza grupa, która jest związana z danym obszarem. - Chcemy prowadzić ożywiony dialog i zintegrować wokół rewitalizacji jak najszerszą grupę, to niezbędne do opracowania dokumentów, zwłaszcza GPR – podkreśla Jakub Berłowski z WRM. W procesie rewitalizacji mają brać czynny udział mieszkańcy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty nimi zarządzające, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty gospodarcze i publiczne. Katalog osób wciągniętych w proces rewitalizacji jest naprawdę szeroki, a co jeszcze istotniejsze otwarty.

 

- Generalna zasada rewitalizacji to partycypacja społeczna. To uczestnictwo jest wymagane i bardzo pożądane na każdym etapie procesu rewitalizacji. My jako samorząd mamy stworzyć warunki do tego by wszyscy interesariusze mogli się wypowiedzieć w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Niezbędne jest też poznanie potrzeb i oczekiwań tych, których rewitalizacji dotyczy – wyjaśnia Alicja Paprocka. Temu mają służyć konsultacje społeczne. Pierwsze zaplanowane są już na maj. Mieszkańcy na bieżąco, poprzez stronę internetowa miasta, informacje w prasie i lokalnych mediach będą informowani, o ich terminie i miejscu. Zakończenie procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji planowane jest jeszcze w 2016 roku.


MJS

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl