Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Trwa nabór uzupełniający na członków Komitetu RewitalizacjiPrezydent Miasta Bełchatowa zaprasza mieszkańców Miasta Bełchatowa do zgłaszania chęci uczestnictwa w pracach Komitetu Rewitalizacji, którego zadaniem jest opiniowanie i doradztwo w sprawach projektów związanych z rewitalizacją, wspieranie działań rewitalizacyjnych oraz pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczych w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji.

 

Do składu Komitetu Rewitalizacji Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza osoby:

 

  •     zamieszkałe na obszarze rewitalizacji – 2 osoby,
  •     właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji – 2 osoby,
  •     mieszkające na terenie Miasta Bełchatowa, poza obszarem rewitalizacji – 1 osoba,
  •     przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji – 2 osoby,
  •     przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Bełchatowa, poza obszarem rewitalizacji – 2 osoby,
  •     przedstawicieli podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa – 1 osoba.

 
Bełchatowianie, którzy chcieliby włączyć się w prace komitetu powinni wypełnić i złożyć w terminie do 20 lipca 2018 roku wymagane dokumenty, których wzory znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:

 

  •     deklarację na członka Komitetu Rewitalizacji wraz z wymaganą listą poparcia kandydata,
  •     oświadczenia kandydata oraz osób popierających kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w Wydziale Rozwoju Miasta (ul. Kościuszki 1, pokój 215).

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 
Więcej szczegółów można znaleźć w załączonej poniżej uchwale nr XXXIII/288/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30.03.2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczaniu składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta – nr tel. 44 733 51 45.

 


 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl