Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Do 30 czerwca mieszkańcy mogą składać deklaracje przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji. Zespół ma opiniować i doradzać w sprawie projektów związanych z rewitalizacją. Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji.

 

- Stanowi zatem forum współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami rewitalizacji a władzami miastamówi Jakub Berłowski, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie. - Zasady działania komitetu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej. Mowa w niej również o tym, kto może zostać jego członkiem. Liczymy na czynny udział mieszkańców Bełchatowa, którym działania rewitalizacyjne w naszym mieście nie są obojętnedodaje Berłowski.

 

Komitet ma mieć nie więcej niż 23 członków. Wśród nich mają się znaleźć m.in. przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot i towarzystw mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych i nieformalnych. Swoich reprezentantów mają mieć również instytucje kultury, prezydent Bełchatowa i Rada Miejska.

 

Bełchatowianie, którzy chcieliby włączyć się w prace komitetu powinni wypełnić specjalną deklarację – dostępną m.in. w załączniku poniżej. Wraz z listami poparcia kandydata trzeba ją złożyć do 30 czerwca w bełchatowskim magistracie, a dokładnie w Wydziale Rozwoju Miasta (ul. Kościuszki 1, pokój 215). Członkowie zostaną wybrani spośród osób spełniających wszystkie kryteria. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Więcej szczegółów można znaleźć w dołączonych poniżej uchwałach. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta – nr tel. 44 733 51 45.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl