joombig banner rotation images

Menu

belchatow 8863

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o rewitalizacji w uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegadowanego i obszaru rewitalizacji, rada gminy może ustanowić na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Całość dokumentu dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Informacja o strefie rewiatalizacji.pdf)Informacja o strefie rewitalizacji[ ]49 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020