Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

wfosigwNazwa zadania tj. ZIELONE GROCHOLICE

Wartość ogólna zadania: 1.326.524,99 zł brutto

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:

 

Dofinansowanie do łącznej wysokości 786.037,00 zł w tym w formie:

  • pożyczki w kwocie 314.415,00 zł
  • dotacji do wysokości 471.622,00 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonane: zagospodarowanie Parku im. J. Markiewicza oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Tkackiej w Bełchatowie. Projekt zakłada kompozycyjne uporządkowanie przestrzeni parku i skweru oraz wzbogacenie tych terenów o nowe funkcje , by w pełni mogły służyć mieszkańcom Bełchatowa. W ramach projektu planowana jest: pielęgnacja drzew i krzewów, nowe nasadzenia, budowa nowych ścieżek/ alejek i modernizacja już istniejących alejek, renowacja placu zabaw, siłownia plenerowa i street Workout (urządzenia kalisteniki), nowe ławki, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, bazy edukacyjne z tablicami dydaktycznymi, domki dla ptaków, budki dla owadów, obiekt rekreacyjny z zadaszeniem z żagla, budowa instalacji elektroenergetycznej.

https://www.wfosigw.lodz.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl