Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

wfosigwNazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!”

Wartość całkowita: 89 8550,70 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 79 290,00 zł

Wkład własny: 10 560,70 zł

Opis: W dniu 10.12.2018r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 503/EE/D/2018) na dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!”.
Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na poprawę powietrza, racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz segregację odpadów, połączonych z zaplanowanymi wydarzeniami w okresie czerwiec-listopad 2019r. Podstawowymi elementami projektu będą akcje edukacyjne organizowane przez Miasto Bełchatów.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl