joombig banner rotation images

Menu

Nazwa projektu: Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE

Wartość całkowita: 3 258 969 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 1 116 458 zł

Wkład własny: 2 142 511 zł

Krótki opis: W dniu 17.07.2017r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 180/OA/D/2017) na dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dotacja będzie udzielana dla inwestycji zakończonych do września 2018r.
Środki przeznaczone są dla mieszkańców miasta, którzy zadeklarowani wymianę pieców grzewczych opalanych węglem kamiennym, na nowe proekologiczne źródło ciepła, jak również przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej. Do bełchatowskiego Urzędu Miasta wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców grzewczych. Dotacja będzie udzielana do wysokości 40% poniesionych nakładów, pozostała kwota nakładów jest wkładem własnym wnioskodawców.

W III etapie rewitalizacji rzeki Rakówki do naszej rzeki trafiło m.in. 5 tysięcy sztuk pstrąga potokowego.

Kolejne 85 tys. młodych rybek pływa w bełchatowskiej Rakówce, w tym klenie, jazie i po raz pierwszy pstrągi potokowe. Miasto wdraża kolejny etap rewitalizacji bełchatowskiej rzeki.

Program rewitalizacji rzeki RakówkiStan wody w Rakówce jest bardzo dobry – oceniają naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do bełchatowskiej rzeki mogą więc trafiać kolejne gatunki ryb, a nawet raków. Dlatego Miasto rozpoczęło wdrażanie projektu „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa”, który został dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. „Rozpoczęliśmy wdrażanie pierwszego etapu rewitalizacji Rakówki. Program ten został opracowany na zlecenie prezydenta Bełchatowa, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jeszcze w lipcu, do środowiska wprowadziliśmy endemiczne charakterystyczne dla dorzecza gatunki ryb reofilnych, czyli jazie i klenie. Następnym etapem programu jest restytucja raka. W okolicach miesiąca września, do bełchatowskiej rzeki trafią raki błotne” - mówi prof. Andrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodając, że wszystko wskazuje na to, iż rewitalizacja przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci poprawy jakości wody.

W listopadzie 2012 roku Miasto rozpoczęło zadanie pn. ?Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików ? etap II?. Dzięki inwestycji ?deszczówkę? zyska kilkanaście ulic. Mowa tutaj o ulicach: Wagnera (od. ul. Różanej do ul. Komara), Liliowej, Gołasia, części ul. Deyna i Czecha, Komara (do ul. Wagnera) oraz Konopackiej, Ślusarskiego, Braci Śniadeckich (od ul. Komara do ul. Królaka), Kusocińskiego (od ul. Ślusarskiego do ul. Królaka), części ul. Rutkiewicza, a także ul. Sidło, Stamma i częściowo ul. Łasaka. Roboty do wykonania obejmują budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 4 896 metrów.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miasto Bełchatów

 

Wartość zadania to dokładnie 3.302.489,04 zł. Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki w wysokości 2.484.950,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Warto dodać, że w tym samym czasie w os. Ludwików będą prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W tym przypadku zostaną położone sieci o łącznej długości 4 320 metrów. Koszt zadania, który wynosi 2 mln 214 tys. złotych, w całości pokryje Spółka WOD.-KAN.

 

W ramach obu inwestycji powstanie łącznie 9 216 metrów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dzięki temu około 160 działek uzyska możliwość przyłączenia się do sieci. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ?SANEL? Sp. j., które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do 30 lipca 2013 roku.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018