joombig banner rotation images

Menu

Projekty dofinansowane z WFOŚiGWNazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - II edycja”

Wartość całkowita: 51 900,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 46 350,00 zł

Wkład własny: 5550,00 zł

Opis: W dniu 29.04.2020 r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nr umowy 42/EE/D/2020) na dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - II edycja”. Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Podstawowymi elementami projektu będą akcje edukacyjne organizowane przez Miasto Bełchatów.

wfosigwNazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!”

Wartość całkowita: 89 8550,70 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 79 290,00 zł

Wkład własny: 10 560,70 zł

Opis: W dniu 10.12.2018r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 503/EE/D/2018) na dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!”.
Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na poprawę powietrza, racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz segregację odpadów, połączonych z zaplanowanymi wydarzeniami w okresie czerwiec-listopad 2019r. Podstawowymi elementami projektu będą akcje edukacyjne organizowane przez Miasto Bełchatów.

Projekt dofinansowany z WFOŚiGWNazwa projektu: Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE

Wartość całkowita: 3 258 969 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 1 116 458 zł

Wkład własny: 2 142 511 zł

Opis: W dniu 17.07.2017r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 180/OA/D/2017) na dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dotacja będzie udzielana dla inwestycji zakończonych do września 2018r.
Środki przeznaczone są dla mieszkańców miasta, którzy zadeklarowani wymianę pieców grzewczych opalanych węglem kamiennym, na nowe proekologiczne źródło ciepła, jak również przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej. Do bełchatowskiego Urzędu Miasta wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców grzewczych. Dotacja będzie udzielana do wysokości 40% poniesionych nakładów, pozostała kwota nakładów jest wkładem własnym wnioskodawców.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020