Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

wfosigwNazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja”

Wartość całkowita: 83 136,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 74 346,00 zł

Wkład własny: 8 790,00 zł

Opis: W dniu 05.07.2021 r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nr umowy 177/EE/D/2021) na dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja”. Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Podstawowymi elementami projektu są akcje edukacyjne organizowane przez Miasto Bełchatów, m. in. piknik ekologiczny, sprzątanie lasu, czy konkurs fotograficzny. Ponadto już po raz trzeci został wydany komiks edukacyjny dla młodych czytelników pn. "Franek - wulkan energii". Wyprodukowano również film pt. "Nie truj!" na temat ochrony powietrza i zanieczyszczeń pochodzących z nieefektywnych źródeł ciepła.

wfosigwNazwa zadania tj. ZIELONE GROCHOLICE

Wartość ogólna zadania: 1.326.524,99 zł brutto

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:

 

Dofinansowanie do łącznej wysokości 786.037,00 zł w tym w formie:

  • pożyczki w kwocie 314.415,00 zł
  • dotacji do wysokości 471.622,00 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonane: zagospodarowanie Parku im. J. Markiewicza oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Tkackiej w Bełchatowie. Projekt zakłada kompozycyjne uporządkowanie przestrzeni parku i skweru oraz wzbogacenie tych terenów o nowe funkcje , by w pełni mogły służyć mieszkańcom Bełchatowa. W ramach projektu planowana jest: pielęgnacja drzew i krzewów, nowe nasadzenia, budowa nowych ścieżek/ alejek i modernizacja już istniejących alejek, renowacja placu zabaw, siłownia plenerowa i street Workout (urządzenia kalisteniki), nowe ławki, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, bazy edukacyjne z tablicami dydaktycznymi, domki dla ptaków, budki dla owadów, obiekt rekreacyjny z zadaszeniem z żagla, budowa instalacji elektroenergetycznej.

https://www.wfosigw.lodz.pl

Projekty dofinansowane z WFOŚiGWNazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - II edycja”

Wartość całkowita: 51 900,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 46 350,00 zł

Wkład własny: 5550,00 zł

Opis: W dniu 29.04.2020 r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nr umowy 42/EE/D/2020) na dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - II edycja”. Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Podstawowymi elementami projektu będą akcje edukacyjne organizowane przez Miasto Bełchatów.

wfosigwNazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!”

Wartość całkowita: 89 8550,70 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 79 290,00 zł

Wkład własny: 10 560,70 zł

Opis: W dniu 10.12.2018r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 503/EE/D/2018) na dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!”.
Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na poprawę powietrza, racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz segregację odpadów, połączonych z zaplanowanymi wydarzeniami w okresie czerwiec-listopad 2019r. Podstawowymi elementami projektu będą akcje edukacyjne organizowane przez Miasto Bełchatów.

Projekt dofinansowany z WFOŚiGWNazwa projektu: Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE

Wartość całkowita: 3 258 969 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 1 116 458 zł

Wkład własny: 2 142 511 zł

Opis: W dniu 17.07.2017r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 180/OA/D/2017) na dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dotacja będzie udzielana dla inwestycji zakończonych do września 2018r.
Środki przeznaczone są dla mieszkańców miasta, którzy zadeklarowani wymianę pieców grzewczych opalanych węglem kamiennym, na nowe proekologiczne źródło ciepła, jak również przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej. Do bełchatowskiego Urzędu Miasta wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców grzewczych. Dotacja będzie udzielana do wysokości 40% poniesionych nakładów, pozostała kwota nakładów jest wkładem własnym wnioskodawców.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl