Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz CEIDG-1.

1 lipca 2011 r. ruszyła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ?  prowadzona przez Ministra Gospodarki elektroniczna baza przedsiębiorców.

Najważniejszym zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udostępnianie wybranych informacji na ich temat. Dzięki CEIDG możliwe jest również złożenie online wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Dla przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej organem ewidencyjnym do czasu przeniesienia przez Gminy wszystkich swoich wpisów do CEIDG nadal pozostaje prezydent. Z dniem przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego dla przedsiębiorców przejmie minister właściwy do spraw gospodarki, a zmian we wpisach będzie można dokonywać w CEIDG.


Gminy musiały przenieś wszystke swoje wpisy do CEIDG do dnia 31.12.2011 r.

 

Wszelkie dodatkowe informacje związane z CEIDG znajdą Państwo na stronach:

 

>>> Centralna Ewidencja I Informacja o działalności gospodarczej

>>>Ministerstwo Gospodarki

 

>>> Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl