Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Miasta Bełchatowa w latach 2007-2013 będą mogli ubiegać się o wsparcie z Unii Europejskie aplikując do następujących programów:

 

 

 

 

 

znak_NSS_IG.jpg

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.
 

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Instytucją Wdrażającą (czyli tą która ogłasza konkursy). lPARP będzie uczestniczyła w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych:

 

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.


Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG będą mogli korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.  

 

>>> www.parp.gov.pl

poi.JPG

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wykaz instytucji uczestniczących w realizacji PO IiŚ

rpo.JPG

Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego

 

Instytucją zarządzającą RPO WŁ 2007-2013 jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wszelkie dokumenty dotyczące tego programu i informacje o konkursach zamieszczane są na www.rpo.lodzkie.pl

 

cop.jpg

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla Priorytetu III: Gospodarka, Innowacyjność Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, co innymi słowy oznacza, iż to COP ogłasza konkursy i nabór wniosków dla przedsiębiorców i innych podmiotów będących beneficjentami w priorytecie III RPO WŁ, zajmuje się ich oceną, podpisuje z beneficjentami umowy o dofinansowanie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.cop.lodzkie.pl

 

przycisk_mrr1.jpg

 

Polecamy również stronę Minsterstwa Rozwoju Regionalnego, na której znajdują się wszystkie aktualne informacje o ww. programach i wytyczne MRR.

 

logo_parp.gif

 POżYCZKA Z PARP

 

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę w Polsce. Wniosku przyjmowane są na bieżąco.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl