Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Niebawem ruszą pierwsze wypłąty dofinansowania do wymiany piecówPierwsze wypłaty dofinansowania na wymianę pieców i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rozpoczną się za kilka dni. Dopłatę w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji otrzymają mieszkańcy, którzy chęć udziału w nim zgłosili do 24 marca 2017 r.

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji umożliwia likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem może zostać objęte także podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego.

 

Ruszyła weryfikacja dokumentów złożonych przez osoby, które zadeklarowały udział w PONE. Pierwsze wypłaty dofinansowania rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu, tj. do 10 listopada. Zgodnie z regulaminem, aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi zostać zrealizowana do 31 sierpnia 2018 roku. Po jej zakończeniu należy złożyć w Urzędzie Miasta komplet dokumentów to poświadczających. W tej chwili rozliczane są osoby, które wymieniły piece w 2017 roku.

 

W Bełchatowie przystąpienie do programu zadeklarowało 171 osób. Dofinansowanie z WFOŚiGW będzie wynosić do 40 procent kosztów, co oznacza, że jeden wnioskodawca może liczyć na dotację w wysokości do kilku tysięcy złotych.

 

Dopłatę otrzymają wszyscy mieszkańcy, którzy zdeklarowali chęć udziału w programie do 24 marca 2017 r. Osoby, które taką deklarację złożyły po tym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy wnioskodawca zrezygnuje lub nie otrzyma dotacji z powodu niedopełnienia formalności, ewentualnie jeśli przyznane miastu środki nie zostaną w pełni wykorzystane, wówczas z dotacji będzie mogła korzystać pierwsza osoba z listy rezerwowej. W tej chwili jest na niej około dwudziestu osób, ale w każdej chwili można się na nią wpisać.Udział w programie zgłosiło 171 mieszkańców Bełchatowa

 

Przypomnijmy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wymianę starych pieców grzewczych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach PONE przyznał miastu 1 mln 116 tys. 458 złotych. Jest to stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze Bełchatowa. Łączny koszt wymiany źródeł ciepła będą wynosiły 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys. 511 złotych.

AP

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl