Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych i zastąpienie ich nowymi źródłami ciepła. Chodzi o kwotę 1 mln 116 tys. 458 złotych.

 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został rozpatrzony wniosek miasta o dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych. Po pozytywnej ocenie miasto podpisało umowę z WFOŚiGW. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji przyznano stuprocentową dotację, o jaką miasto wnioskowało, czyli 1 mln 116 tys. 458 złotych.

 

- Trzeba przyznać, że pozyskanie tak dużej kwoty jest ogromnym sukcesem władz miasta. Zależy nam na ciągłym zmniejszaniu emisji szkodliwych substancji, a ma to znaczenie nie tylko ekologiczne, ale i społeczne - podkreśla dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu, Marcin Nowak.

 

Środki pozyskane na dofinansowanie wymiany pieców grzewczych i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowią około 34 procent całości inwestycji. Natomiast pozostałe inwestycje to: przyłączenia do sieci gazowej, instalacje pieców węgłowych V klasy czy też instalacje odnawialnych źródeł ciepła czyli pomp ciepła. Do bełchatowskiego Urzędu Miasta wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców grzewczych na łączną kwotę 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys. 511 złotych. Umowy z mieszkańcami Bełchatowa na dofinansowanie do wymiany źródeł będą podpisywane po sierpniowej sesji Rady Miejskiej, na której to pozyskane środki będą wprowadzone do budżetu Miasta Bełchatowa.


Teraz miasto czeka na oficjalne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, która może mieć zastrzeżenia co do kwalifikowalności wydatków poniesionych przez osoby, które dokonały wymiany źródeł ciepła w ubiegłym roku i były zakwaflifikowane do programu KAWKA. RIO sprawdza, czy osoby, które wykonały zadanie inwestycyjne polegające na wymianie źródła ciepła w roku ubiegłym, mogą otrzymać refundację w roku bieżącym. Przypomnijmy, że mimo starań władz miasta Bełchatowa, w sierpniu ub. r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odstąpił od realizacji programu „Poprawa jakości powietrza KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

 

Więcej o programie PONE na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi TUTAJ

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl