joombig banner rotation images

Menu

Blisko 20 osób może dodatkowo skorzystać z dopłaty do wymiany piecówBlisko 20 osób może jeszcze skorzystać z dofinansowania na wymianę pieców.  Dopłata w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji będzie wynosić do 40 procent kosztów. Jeden wnioskodawca może liczyć na dotację w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Niebawem ruszą pierwsze wypłąty dofinansowania do wymiany piecówPierwsze wypłaty dofinansowania na wymianę pieców i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rozpoczną się za kilka dni. Dopłatę w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji otrzymają mieszkańcy, którzy chęć udziału w nim zgłosili do 24 marca 2017 r.

Miasto podpisuje umowy z mieszkańcami na wymianę pieców i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopłatę w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji otrzymają mieszkańcy, którzy chęć udziału w nim zgłosili do 24 marca 2017 r. Osoby, które taką deklarację złożyły później, zostały wpisane na listę rezerwową.

 

Dofinansowanie z WFOŚiGW będzie wynosić do 40 procent kosztów. Jeden wnioskowadwca może liczyć na dotację w wysokości do kilku tysięcy złotych. W Bełchatowie przystąpienie do programu zadeklarowało 171 osób.


Aby otrzymać dotację w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji należy dopełnić wszystkich formalności. Chodzi tutaj o uzupełnienie wniosku o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła. Potem na jego podstawie zostaje podpisana umowa. Co należy dołączyć do wniosku czytaj TUTAJ.


Zgodnie z regulaminem, aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi zostać zrealizowana do 31 sierpnia 2018 roku. Po jej  zakońćzeniu należy złożyć w Urzędzie Miasta komplet dokumentów to poświadczających.


Przypomnijmy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę starych pieców grzewczych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach PONE przyznał miastu 1 mln 116 tys. 458 złotych. Jest to stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze Bełchatowa. Łączny koszt wymiany źródeł ciepła będą wynosiły 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys. 511 złotych.


Programu Ograniczania Niskiej Emisji umożliwia likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem może zostać objęte także podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego.

 

 

 

Nazwa projektu: Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE

Wartość całkowita: 3 258 969 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 1 116 458 zł

Wkład własny: 2 142 511 zł

Krótki opis: W dniu 17.07.2017r. Miasto Bełchatów podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Nr umowy 180/OA/D/2017) na dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dotacja będzie udzielana dla inwestycji zakończonych do września 2018r.
Środki przeznaczone są dla mieszkańców miasta, którzy zadeklarowani wymianę pieców grzewczych opalanych węglem kamiennym, na nowe proekologiczne źródło ciepła, jak również przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej. Do bełchatowskiego Urzędu Miasta wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców grzewczych. Dotacja będzie udzielana do wysokości 40% poniesionych nakładów, pozostała kwota nakładów jest wkładem własnym wnioskodawców.

Miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych i zastąpienie ich nowymi źródłami ciepła. Chodzi o kwotę 1 mln 116 tys. 458 złotych.

Wniosek miasta o dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o kwotę 1 mln 116 tys. 458 złotych.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018