Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie ul. Zamoście w Bełchatowie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego / A.M. Ampere’a zostało zrealizowane w roku 2013. Przebudowywano drogę o długości 1067,6 m wraz z odwodnieniem, kanalizacją i oświetleniem.
W dniu 31.03.2016r. została podpisana umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-025/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 2 831 014 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 535 500 PLN

Przedmiotowy projekt wpisuje się w większy proces inwestycyjny, w ramach którego docelowo planowana jest przebudowa całej długości ulicy Zamoście od ulicy Wojska Polskiego do granic miasta oraz budowy dróg na osiedlu Ludwików. Przed rozpoczęciem realizacji przebudowy ulicy Zamoście wybudowana została Al. Jana Pawła II oraz przebudowana droga powiatowa Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, które wspólnie tworzą połączenie drogi krajowej nr 74 oraz drogi wojewódzkiej nr 484. Dzięki realizacji projektu połączenie to zostało usprawnione, co przesądza o tym, że inwestycja znacząco wpłynie na poprawę skomunikowania dróg lokalnych z krajowymi i międzynarodowymi szlakami komunikacyjnymi. Inwestycja jest funkcjonalnie i rzeczowo powiązana z istniejącym układem infrastruktury.
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl