Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wschodnia obwodnica Bełchatowa coraz bliżej. W 2017 roku na wykup gruntów w budżecie Bełchatowa zapisano 3 mln zł. Teraz miasto przeznaczy na ten cel dodatkowe 300 tys. złotych. Przez ostatnie lata inwestycja była wpisana na listę przedsięwzięć warunkowych w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Dzięki staraniom obecnych władz Bełchatowa obwodnica wschodnia z listy rezerwowej trafiła na priorytetową.

 

W 2016 roku prezydent miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska, zawarła porozumienie w sprawie budowy obwodnicy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, który jest głównym inwestorem. Zgodnie z nim ZDW uzyskał decyzję środowiskową, sfinansuje opracowanie projektu technicznego (wykonawca został już wyłoniony) i zrealizuje samą budowę. Po stronie miasta Bełchatowa leży natomiast pozyskanie terenów niezbędnych pod wschodnią obwodnicę i przekazanie dotacji celowej na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy.

 

Wykup gruntów pod budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa rozpoczął się w 2009 i dotychczas wykupiono ich już 70 procent. - Jesteśmy mile zaskoczeni postawą mieszkańców, którzy rozumieją jak ważne dla miasta jest wybudowanie obwodnicy i w większości nie blokują wykupu gruntów - mówi dyrektor wydziału geodezji UM Bełchatowa, Elżbieta Rawicka - Radwańska. Do tej pory na wykup miasto wydało 3 mln złotych, dodatkowe 300 tys. zł będzie przeznaczone na zakończenie tegorocznych negocjacji z właścicielami działek leżących na terenach planowanej obwodnicy.

 

Miasto planuje zakończenie wykup gruntów w 2018 roku. Wtedy ma też być gotowy projekt i decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. „decyzja ZRID”. Decyzja ZRID to pozwolenie na budowę i na jej podstawie określane są działki, które z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, przechodzą z mocy prawa na własność województwa łódzkiego.

 

Wschodnia obwodnica Bełchatowa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 i liczyć będzie 8,120 kilometra. -Droga wojewódzka 484, czyli ulica Wojska Polskiego, to jedyny wyjazd z miasta w kierunku południowym, co skutkuje korkami, zwłaszcza w dni targowe. Powstanie wschodniej obwodnicy dla poprawy komfortu mieszkańców jest więc niezbędne – podkreśla Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. Obwodnica wschodnia ma m.in. przejąć ruch samochodów jadących z Łodzi w stronę Kamieńska.

 

Prezydent Bełchatowa zwraca uwagę na jeszcze jedną korzyść dla mieszkańców, poza oczywiście komunikacyjną - będzie to doskonała możliwość do powstania nowych stref ekonomicznych, a tym samym przyciągnięcia kolejnych inwestorów i stworzenia nowych miejsc pracy. - Na podstawie doświadczeń z budową północnej obwodnicy doskonale wiemy, że powstanie dogodnej infrastruktury drogowej działa na przedsiębiorców jak magnes, chcemy więc jak najszybciej zakończyć kolejną ważną inwestycję drogową, by Bełchatów mógł się rozwijać – podkreśla prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska.

 

Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa rozpocznie się w 2021 roku od strony południowej – ronda na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej z Radomszczańską w Grocholicach. Kolejny etap prac rozpocznie się w 2022 roku, od ronda na przecięciu z ulicą Czyżewskiego. Dalej obwodnica pobiegnie do węzła w Dobrzelowie, gdzie połączy się z obwodnicą północną.

 

Licząca ponad osiem kilometrów wschodnia obwodnica ma być gotowa w 2023 roku, jednak władze Bełchatowa podejmują intetnsywne działania, by przyspieszyć termin realizacji tej tak ważnej dla miasta i mieszkańców inwestycji. Po połączeniu z otwartą niedawno obwodnicą północną, wschodnia obwodnica Bełchatowa zdecydowanie poprawi sytuację na drogach w centrum miasta.


 


 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl