Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

lekarstwa baterie 5579

Bełchatowianie, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych aptek, które mieszczą się na terenie Bełchatowa. W aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki, gdzie składowane są przeterminowane medykamenty.

 

 

Stacja zbiórki elektroodpadów działa od lipca

7 tub, 33 litry pojemności każda, lokalizacja w centrum miasta, wielofunkcyjność – to tylko niektóre zalety miejskiej stacji odbioru elektroodpadów. W punkcie przy ul. Kwiatowej mieszkańcy mogą wyrzucać baterie, żarówki, telefony i inne niepotrzebne przedmioty tego typu. To kolejny etap programu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa”.

Na terenie Bełchatowa jest kilkadziesiąt punktów, gdzie można wyrzucić zużyte baterie czy akumulatorki Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego miasta.

Dobrze posegregowane i odpowiednio przygotowane odpady mogą być powtórnie przetworzone. Ważne jest, co wrzucamy do pojemników i w jaki sposób. Wyrzucane odpady należy nieco przygotować, zanim znajdą się w koszach.

system 63768 1280Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” - informuję, że przetwarzając dane osobowe właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bełchatowa: - czytaj klauzulę klikając w link Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl