Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

house 159106 1280Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


 
Każdy właściciel/użytkownik nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków mieszkający na terenie Miasta Bełchatowa powinien wypełnić druk – „Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków”.
 
Wypełniony przez Państwa druk zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umożliwi opracowanie lepszego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 
Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta Bełchatowa w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi pokój 205-207, ul. Czyżewskiego 7 oraz na stronie internetowej www.belchatow.pl w zakładce gospodarka-odpadami.
 
Zgłoszenie należy przekazać lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta Bełchatowa – Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów.
 
W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych umieszczona jest na stronie internetowej www.belchatow.pl w biuletynie informacji publicznej w zakładce Rejestry, ewidencje, archiwa.
 
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bełchatowa. - link do BIP - https://belchatow.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/rejestry-ewidencje.html

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl