Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

electric 948208 1920Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z zapisami art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

 


Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. są wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa (https://bdo.mos.gov.pl/). Aby sprawdzić odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady należy wejść na stronę Rejestru-BDO i skorzystać z wyszukiwarki.

 


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także oddać:
- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 14 i 16, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9:00-13:00;
- podczas organizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta, zgodnie z harmonogramem ich odbioru;
- przy zakupie nowego sprzętu AGD i RTV. W myśl art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: biorę nowe – zostawiam stare, np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę;
- nieodpłatnie w jednostkach handlu detalicznego, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jeżeli żaden z wymiarów oddawanego sprzętu nie przekracza 25 cm;
- nieodpłatnie w punkcie serwisowym, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna (art. 40 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl