Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na terenie Bełchatowa jest kilkadziesiąt punktów, gdzie można wyrzucić zużyte baterie czy akumulatorki Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego miasta.

 

 

Lp. WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA BATERIE I AKUMULATORY
1 BEŁCHATÓW, BAWEŁNIANA 18 w biurze obsługi klienta
2 BEŁCHATÓW, BERYLOWA 5 /11 na słupie przy pergoli
3 BEŁCHATÓW, BERYLOWA 7 na słupie wjazd od św. Barbary
4 BEŁCHATÓW, BUDRYKA 4 na pergoli
5 BEŁCHATÓW, BUDRYKA 5 na słupie k. przystanku
6 BEŁCHATÓW, CZAPLINIECKA 0 Szpital, na słupie w podwórzu szpitala
7 BEŁCHATÓW, CZAPLINIECKA 0 ZSP nr2 na słupie
8 BEŁCHATÓW, CZYŻEWSKIEGO 7
9 BEŁCHATÓW, DĄBROWSKIEGO 2 Dom Pomocy Społecznej
10 BEŁCHATÓW, ENERGETYKÓW 12 na pergoli
11 BEŁCHATÓW, ENERGETYKÓW 2 na słupie
12 BEŁCHATÓW, KOŚCIUSZKI 1 w podwórzu p. budynku Straży Miejskiej
13 BEŁCHATÓW, KWIATOWA 6 "Miejski Punkt Elektroodpadów"
14 BEŁCHATÓW, NORWIDA 2
15 BEŁCHATÓW, OKRZEI 1 d na pergoli
16 BEŁCHATÓW, OKRZEI 4 D i E na słupie
17 BEŁCHATÓW, OPALOWA 1 na pergoli
18 BEŁCHATÓW, OS. 1000-LECIA 2
19 BEŁCHATÓW, OS. 1-GO MAJA 2 /3
20 BEŁCHATÓW, OS. BUDOWLANYCH 6 na słupie
21 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 101 na słupie przy klatce V cz.półn.
22 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 111
23 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 112 na słupie cz. półn
24 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 127 nasłupie kl.I od str SP 8 cz. półn.
25 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 130 na słupie między II i III klatką cz. półn.
26 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 134
27 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 137
28 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 140 141/142/142/144 na pergoli cz. półn.
29 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 201 na słupie kl. V cz. płdn-wschodnia
30 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 217
31 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 220 na słupie cz. płdn-wsch.
32 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 221 na słu[pie cz. płdn-wsch.
33 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 225
34 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 301221 na słupie cz.płdn-zach.
35 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 305 na słupie cz.płdn-zach
36 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 306 na słupie kl. XII cz.płdn-zach
37 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 309 na słupie w pobl. pergoli cz.płn-zach
38 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 311 na pergoli PGM cz.płdn-zach
39 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 317 na pergoli cz.płdn-zach
40 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 318 na pergoli cz. płdn-zach
41 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 323 /328/329
42 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 334 ,335,336 (PGM)
43 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 337 i 341
44 BEŁCHATÓW, OS. DOLNOŚLĄSKIE 338 /339 na słupie
45 BEŁCHATÓW, OS. ŻOŁNIERZY POW 10
46 BEŁCHATÓW, OS. ŻOŁNIERZY POW 15 na pergoli
47 BEŁCHATÓW, OS. ŻOŁNIERZY POW 16
48 BEŁCHATÓW, OS. ŻOŁNIERZY POW 4 /4 na pergoli
49 BEŁCHATÓW, OS. ŻOŁNIERZY POW 8 na pegoli
50 BEŁCHATÓW, PADEREWSKIEGO 6 na słupie przy ost. klatce
51 BEŁCHATÓW, REYMONTA 3 /6
52 BEŁCHATÓW, SKALENIOWA 1 na pergoli
53 BEŁCHATÓW, SŁONECZNA 11 na pergoli
54 BEŁCHATÓW, ŚW. BARBARY 10 na słupie
55 BEŁCHATÓW, ŻEROMSKIEGO 1 na pergoli

Zużyte baterie i akumulatorki można także oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 10:00 – 13:00.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl