Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

recycling 304974 1280

Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczany jest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r. wg wzoru:

 

Mr

P = ---------------- x 100%

Mw

 

gdzie:

Mr – łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w Mg,

Mw – łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych w Mg.

 

4 757,2045

P = -------------- x 100% = 20,027 % = 20,03%

23 752,8096

 

Gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miały osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo za rok 2021. Miasto Bełchatów osiągnęło wymagany poziom recyklingu, który wyniósł za rok 2021 - 20,03%.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl