Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

deklaracja 3826Od maja 2022 roku obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Nie wszyscy jednak zobowiązani są do wypełniania i składania nowych dokumentów. 

 

 
Na podstawie deklaracji wyliczane są opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby i wynosi od 2022 r. 29,50 zł za miesiąc. Dla nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, stawkę ustalono na podstawie pojemności pojemnika oraz częstotliwości wywozu. Z kolei ryczałtowa stawka opłaty naliczana będzie dla tych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne przeznaczone do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Co ważne, zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie nowa opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.

 

Wzór deklaracji można pobrać z załącznika. Wypełniony dokument złożymy w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 1 (punkt informacyjny) lub w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskiego 7 (pok. 207). Więcej informacji uzyskamy pod numerem telefonu 44 733 52 57.

KZB

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl