Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

pojemniki eko

Bełchatowska spółka Eko-Region dostarczyła mieszkańcom harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Kalendarzyki wskazują, w które dni każdego miesiąca odbierane będą z naszej posesji poszczególne rodzaje odpadów. Zamieszczona jest też informacja o tym, kiedy odbędzie się np. wywóz wielkogabarytów, a także do kiedy za usługę tę należy zapłacić.

 

Nowo przygotowany harmonogram można również szybko i sprawnie pobrać ze strony spółki: eko-region.pl. Tu wskazujemy najpierw typ zabudowy: zamieszkałą, niezamieszkałą, jedno- lub wielorodzinną. Po zatwierdzeniu powyższych danych podajemy ulicę, przy której stoi nasz dom, a następnie pobieramy kalendarz w formacie PDF.

 


Odpady komunalne są odbierane przez pracowników firmy wywozowej tylko z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do utwardzonej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których jest zapewniony swobodny dojazd. Pojemniki, które nie są wystawione w odpowiednie miejsce, nie będą opróżniane.


Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Zarządzania Gospodarka Odpadami w ciągu trzech dni od zaistniałej sytuacji.

 

Kontakt: Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego 7, pokój nr 206, tel.: 44 733 52 56. 

 

 

>>> Zgłaszanie reklamacji

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl