Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

eko region 3162Dane podmiotu świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta oraz miejsca zagospodarowania odpadów.

 

Odpady komunalne na terenie miasta Bełchatowa odbierane są przez Eko-Region Sp. z o.o.,
adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, tel. 44/633-08-16 zgodnie z zawartą w dniu 23.12.2021 r. umową nr 0595/21 na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa”.

 


Miejsca zagospodarowania odpadów:
Odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają regionalizacji, ale muszą być zagospodarowywane w instalacjach komunalnych wpisanych na listę funkcjonujących instalacji, prowadzoną przez marszałka danego województwa.


Zgodnie z obowiązującą umową zawartą ze Spółką Eko-Region, zmieszane odpady komunalne z terenu miasta są zagospodarowywane dwóch instalacjach:
- Instalacja Komunalna Dylów A gm. Pajęczno, adres: Dylów A gm. Pajęczno, 98-330 Pajęczno;
- Zakład/ Instalacja w Woli Kruszyńskiej, adres: 97-400 Bełchatów, Wola Kruszyńska - przesypownia dla Instalacji Komunalnej w Dylowie A.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl