joombig banner rotation images

Menu

deklaracja 3826Od stycznia 2020 roku obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Nie wszyscy jednak zobowiązani są do wypełniania i składania nowych dokumentów. Kto i kiedy powinien je złożyć?

 

 
Na podstawie deklaracji wyliczane będą opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istotne jest, by wypełniając dokument zaznaczyć, czy odpady będą zbieranie selektywnie, czy nie.


Przypomnijmy, że dla nieruchomości, w których mieszkają lokatorzy, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby.i wynosi 19 zł. Dla nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, stawkę ustalono na podstawie pojemności pojemnika oraz częstotliwości wywozu. Z kolei ryczałtowa stawka opłaty naliczana będzie dla tych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne przeznaczone do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Co ważne, zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie nowa opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.


Kiedy jednak trzeba złożyć deklarację?


W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych właściciel nieruchomości pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń. Termin dwóch tygodni na złożenie nowej deklaracji obowiązuje również w przypadku, gdy nastąpią zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty.


Wzór deklaracji można pobrać z załącznika. Wypełniony dokument złożymy w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 1 (punkt informacyjny) lub przy ul. Czyżewskiego 7 (pok. 207). Więcej informacji uzyskamy pod numerem telefonu 44 733 52 57.

KZB

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020